Det går inte att importera Dynamics 365-lösningen eller installera en app på grund av webbresursstorleken

Den här artikeln innehåller en lösning på ett problem där du inte kan importera Dynamics 365-lösningen eller installera en app på grund av webbresursstorleken.

Gäller för: Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Online
Ursprungligt KB-nummer: 4499713

Symptom

När du försöker importera en Dynamics 365-lösning eller installera en app misslyckas importen/installationen. Om du importerar en lösning från Dynamics 365-webbprogrammet kan du se en referens till felkoden 8004f114. Om du installerar en app från administrationscentret kanske du bara ser ett meddelande som anger att installationen misslyckades.

Orsak

Om du har ändrat storleksgränsen för bifogade filer i Systeminställningar till mindre än standardvärdet på 5 MB, vilket kan leda till att lösningsimporten misslyckas om den innehåller en webbresurs som är större än den gräns som du har konfigurerat.

Lösning

Du löser problemet genom att följa dessa steg:

  1. Som en användare med säkerhetsrollen Systemadministratör öppnar du Dynamics 365-webbprogrammet och navigerar till Inställningar och väljer sedan Administration.
  2. Välj Systeminställningar och välj sedan fliken Email.
  3. Leta upp avsnittet Ange filstorleksgräns för bifogade filer för att hitta alternativet Maximal filstorlek.
  4. Om den aktuella inställningen är lägre än standardgränsen på 5 120 kB ändrar du tillbaka värdet till 5 120 och väljer sedan OK.
  5. Försök att importera lösningen igen.