Oväntat fel (80040216) vid import av lösning i Microsoft Dynamics 365

Den här artikeln innehåller en lösning på ett fel som uppstår när du försöker importera en lösning i Microsoft Dynamics 365.

Gäller för: Microsoft Dynamics 365
Ursprungligt KB-nummer: 4457962

Symptom

När du försöker importera en lösning i Dynamics 365 misslyckas importen med felkoden 80040216.

Orsak

Felkod 80040216 anger ett oväntat fel.

Åtgärd

Välj knappen Ladda ned loggfil för att hitta mer information om felet. Om felet kvarstår och du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen i loggfilen kontaktar du Microsoft Support om du behöver hjälp. Du kan också använda informationen i loggfilen för att söka efter potentiella lösningar i Dynamics 365 Communities.