UnknownIncomingEmailIntegrationError -2147167669 visas i avisering i Microsoft Dynamics 365 postlåda

Den här artikeln innehåller en lösning på problemet att du kan få unknownIncomingEmailIntegrationError -2147167669 varning när du inte kan ta emot e-postmeddelanden i en Microsoft Dynamics 365-postlåda.

Gäller för: Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Dynamics 365
Ursprungligt KB-nummer: 4551335

Symptom

E-postmeddelanden tas inte emot i en Microsoft Dynamics 365 postlåda och du ser en varning som liknar följande i en användares postlåda:

Ett okänt fel uppstod när e-post skulle tas emot via postlådan [Postlådenamn]. Ägaren till den associerade e-postserverprofilen [Profilnamn] har meddelats. Systemet försöker få e-post igen senare.

Email serverfelkod: Exchange-servern returnerade UnknownIncomingEmailIntegrationError -2147167669 undantag.

Orsak

Den här varningen loggas om postlådepostens ägare inte har tilldelats någon Licens för Microsoft Dynamics 365.

Åtgärd

Kontrollera att postlådans ägare har tilldelats en Licens för Microsoft Dynamics 365.

Obs!

Om du kontrollerar att användaren har en licens kontrollerar du att det inte finns några andra Postlådeposter i Microsoft Dynamics 365 med samma e-postadress. Om det finns en annan postlåda med samma e-postadress och ägaren till postlådan inte har någon licens ändrar du e-postadressvärdet i den andra postlådan.