Provision-data importeras inte när du kör en integrering av försäljningsorderbearbetning i Integration Manager med Microsoft Dynamics GP eller Great Plains

Den här artikeln ger en lösning på problemet att provisiondata inte importeras när du kör en integrering av försäljningsorderbearbetning i Integration Manager med Microsoft Dynamics GP eller Microsoft Great Plains.

Gäller för:   Microsoft Dynamics GP
Ursprungligt KB-nummer:   918078

Symptom

När du kör en integrering av försäljningsorderbearbetning i Integration Manager tillsammans med Microsoft Dynamics GP 9.0 eller Microsoft Business Solutions – Great Plains 8.0 för att mappa provisiondata som finns i mappen Provisioner importeras inte data till Microsoft Dynamics GP eller till Microsoft Great Plains.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom fönstret Sales Commission Entry i Microsoft Dynamics GP och i Microsoft Great Plains beräknas om några av fältvärdena.

Lösning

Du kan lösa problemet genom att hämta den senaste service pack-versionen för Microsoft Dynamics GP.