Paketåtgärder i innehållsdistribution

Den här artikeln hjälper dig att förstå paketåtgärder i innehållsdistribution.

Ursprunglig produktversion: Configuration Manager aktuell gren, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager

Introduktion

Paketåtgärder i innehållsdistribution är indelade i följande:

 • Distribuera

  Den första större åtgärden som rör innehållsdistribution är åtgärden Distribuera. Detta avser den första distributionen av ett paket till en distributionsplats. Detta utlöses av guiden Distribuera innehåll i Configuration Manager-konsolen. Detta överför alla filer i ett paket till måldistributionsplatserna, exklusive de som redan finns i dp-innehållsbiblioteket som en del av ett annat paket. Om paketet innehåller filer som redan finns i innehållsbiblioteket på distributionsplatsen delas dessa filer mellan flera paket.

 • Uppdatera

  Den andra huvudåtgärden är åtgärden Uppdatera. Detta används vanligtvis när ett paket har ändrats och alla distributionsplatser som det distribueras till behöver det uppdaterade innehållet. Detta utlöses med åtgärden Uppdatera distributionsplatser i -konsolen. Då överförs de ändrade filerna till alla distributionsplatser. Oförändrade filer överförs inte. Om en fil tas bort från paketet i den uppdaterade versionen tas den bort från paketet på distributionsplatsen (så länge inga andra paket som delar filen finns på DP).

 • Distribuera

  Den tredje huvudåtgärden är åtgärden Redistribute, som utlöses med Redistribute i Configuration Manager-konsolen. Då överförs hela innehållet till en specifik distributionsplats. Filer överförs och skrivs över även om de redan finns i innehållsbiblioteket på distributionsplatsen. Det primära syftet med åtgärden Redistribute är att korrigera eventuella inkonsekvenser som kan finnas i innehållsbiblioteket.

Skapa ett paket

Följande steg förklarar händelseflödet när du skapar ett nytt paket från administratörskonsolen som inte har distribuerats till några IP-adresser än:

Steg 1: Admin-konsolen skapar en instans av SMS_PackageWMI klassen

När administratören har skapat paketet i -konsolen skapar administratörskonsolen SMS_Package en instans av WMI-klassen i SMS-providerns namnområde för det nyligen skapade paketet. SMSProv.log visar följande:

SMS-provider 4680 (0x1248) CExtProviderClassObject::D oPutInstanceInstance~
SMS Provider 4680 (0x1248) Granskning: Användaren CONTOSO\Admin skapade en instans av klass SMS_Package.~
MEDDELANDE om bearbetad instans för SMS-provider 816 (0x330) för: SMS_Package.PackageID="PackageID"~

När den här WMI-instansen skapas infogar SMS-providern SMSPackages en rad i vyn i databasen:

insert SMSPackages (PkgID, Name, Version, Language, Manufacturer, Description, ISVString, Hash, NewHash, Source, SourceSite, StoredPkgPath, RefreshSchedule, LastRefresh, StoredPkgVersion, ShareName, PreferredAddress, StorePkgFlag, ShareType, HashVersion,Architecture, ImagePath,Permission, UseForcedDisconnect, ForcedRetryDelay, DisconnectDelay, IgnoreSchedule, Priority, PkgFlags, MIFFilename, MIFPublisher, MIFName, MIFVersion, SourceVersion, SourceDate, SourceSize, SourceCompSize, ImageFlags, PackageType, AlternateContentProviders, SourceLocaleID, TransformReadiness, TransformAnalysisDate, UpdateMask, UpdateMaskEx, Action, DefaultImage) values (N'PackageID', N'Dummy1', N'', N'',N'',N'',N'',N'',N'',N'\\CS1SITE\SOURCE\Packages\Dummy1',N'CS1',N'',N'',N'04/10/1970 06:35:00', 0, N'',N'', 2, 1, 1, N'', N'', 15, 0, 2, 5, 0, 2, 16777216, N'',N'',N'',N'', 1, N'05/16/2016 15:22:12', 0, 0, 0, 0, N'', 1033, 0, N'1980/01/01 00:00:00', 0, 0, 2, 0)

När raden har infogats infogar en utlösare i vyn en rad i SMSPackages_G och SMS_Packages_L tabeller. Detta gör i sin tur att en utlösare i SMSPackages_G tabellen infogar en rad i PkgNotification tabellen. Raden i PkgNotification tabellen används för att meddela DistMgr att bearbeta paketet, och det här meddelandet skickas till DistMgr av komponenten SMSDBMON .

insert PkgNotification (PkgID, Priority, Type, TimeKey) values (N'PackageID', 2, 2, GetDate())

Steg 2: SMSDBMON identifierar en ändring och meddelar DistMgr att bearbeta paketet genom att släppa ett <PackageID>. PKN-fil

SMSDBMON identifierar en ändring i PkgNotification tabellen, vilket gör att den släpper ett <PackageID>. PKN-fil i DistMgr.box för att instruera DistMgr att bearbeta paketet:

SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 3240 (0xca8) RCV: INSERT on PkgNotification for PkgNotify_Add [<PackageID>][850902]
SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 3240 (0xca8) SND: Dropped E:\ConfigMgr\inboxes\distmgr.box\<PackageID>. PKN [850902]

Steg 3: DistMgr bearbetar paketet på paketkällans plats

DistMgr bearbetar paketet efter att PKN-filen har upptäckts i DistMgr.box. DistMgr-bearbetning utförs av flera trådar.

 1. Den huvudsakliga DistMgr-tråden skapar en paketbearbetningstråd.

  Main DistMgr-tråden aktiveras, lägger till paketet i paketets bearbetningskö och skapar en paketbearbetningstråd för att bearbeta paketet:

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2624 (0xa40) Uppdaterade paketegenskaper uppdaterade meddelanden för paketet "PackageID"
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2624 (0xa40) Lägger till paketet PackageID i kön för paketbearbetning.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2624 (0xa40) ~Använder för närvarande 0 av 3 tillåtna paketbearbetningstrådar.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2624 (0xa40) ~Started package processing thread for package 'PackageID', thread ID = 0x16A8 (5800)

 2. Tråden för paketbearbetning skapar en ögonblicksbild av paketet och skriver innehåll i innehållsbiblioteket.

  Tråden för paketbearbetning (tråd-ID 5800 i det här fallet) börjar bearbeta paketet och skapar en ögonblicksbild av paketet. När du har skapat ögonblicksbilden av paketet skriver den här tråden även paketinnehållet till innehållsbiblioteket på platsservern.

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) STATMSG: ID=2300 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_DISTRIBUTION_MANAGER" SYS=CS1SITE. CONTOSO.COM SITE=CS1 PID=1904 TID=5800 GMTDATE=Mån 16 maj 14:33:55.691 2016 ISTR0="Dummy1" ISTR1="<PackageID>" ISTR2="" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=1 AID0=400 AVAL0="<PackageID>"
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) ~Processing package <PackageID> (SourceVersion:1; StoredVersion:0)
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) Börja lägga till package <PackageID>...
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) ~Paketåtgärden är 2, uppdateringsmasken är 0 och UpdateMaskEx är 0.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) ~CDistributionSrcSQL::UpdateAvailableVersion PackageID=<PackageID>, Version=1, Status=2300
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) Tar paketögonblicksbild för package <PackageID> från källan \\CS1SITE\SOURCE\Packages\Dummy1
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) Storleken på package <PackageID>, version 1 är 2 04 800 KByte
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) Skriva paketdefinition för <PackageID>
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) ~RDC-signaturer har skapats för package PackageID version 1
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) Skapa hash för algoritm 32780
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) Hash-värdet för algoritmen 32780 är <HashString>
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) RDC-signaturens hash för algoritmen 32780 är <HashString>
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) ~Lägga till innehållet i package PackageID version 1.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) STATMSG: ID=2376 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_DISTRIBUTION_MANAGER" SYS=CS1SITE. CONTOSO.COM SITE=CS1 PID=1904 TID=5800 GMTDATE=Mån 16 maj 14:34:04.611 2016 ISTR0="<PackageID>" ISTR1="" ISTR2 ="" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=1 AID0=400 AVAL0="<PackageID>"

 3. Tråden för paketbearbetning replikerar paketet till andra platser.

  Tråden för paketbearbetning replikerar sedan paketet till de andra platserna i hierarkin. Information om paketmetadata replikeras till andra platser via databasreplikering, medan paketfiler replikeras med filreplikering. Paketfiler skickas dock bara till en plats om minst en DP på den platsen läggs till i paketet. Paketfiler komprimeras innan de skickas till en annan plats. I det här fallet replikeras endast paketmetadata till andra platser, men paketfiler replikeras inte eftersom inga DP:er är mål.

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) ~Package <PackageID> har ingen önskad avsändare.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) Ett program för package <PackageID> har lagts till eller tagits bort. Därför måste det replikeras till alla underordnade platser.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER packageid> 5800 (0x16a8) <är nytt eller har ändrats och replikeras till alla tillämpliga platser.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) ~CDistributionSrcSQL::UpdateAvailableVersion PackageID=<PackageID>, Version=1, Status=2301
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) ~StoredPkgVersion (1) av package <PackageID>. StoredPkgVersion i databasen är 1.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) ~SourceVersion (1) av packageID<>. SourceVersion i databasen är 1.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) ~Lägga till innehållet i package <PackageID> version 1.

 4. Tråden för paketbearbetning avslutas.

  Tråden för paketbearbetning avslutas när paketbearbetningen är klar och genererar ett statusmeddelande med ID 2301, vilket innebär att Distribution Manager har bearbetat paketet <PACKAGENAME> (paket-ID = <PKGID>)."

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) STATMSG: ID=2301 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_DISTRIBUTION_MANAGER" SYS=CS1SITE. CONTOSO.COM SITE=CS1 PID=1904 TID=5800 GMTDATE=Mån 16 maj 14:34:06.736 2016 ISTR0="Dummy1" ISTR1="<PackageID>" ISTR2="" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=1 AID0=400 AVAL0="<PackageID>"
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5800 (0x16a8) ~Avsluta paketbearbetningstråden för package <PackageID>.

Steg 4: (Om tillämpligt) replikerar DRS paketet till andra platser

Om det finns andra platser i hierarkin replikeras information om paketmetadata till andra platser via databasreplikering. När paketinformationen har replikerats infogas en rad i SMSPackages_G tabellen som utlöser en infogning i PkgNotification tabellen.

Steg 5: (Om tillämpligt) SMSDBMON på den mottagande webbplatsen meddelar DistMgr genom att släppa ett <PackageID>. PKN-fil

PÅ den mottagande webbplatsen identifierar SMSDBMON en ändring i PkgNotification tabellen som gör att den släpper ett <PackageID>. PKN-fil i DistMgr.box för att instruera DistMgr att bearbeta paketet:

SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 3120 (0xc30) RCV: INSERT on PkgNotification for PkgNotify_Add [<PackageID> ][1035019]
SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 3120 (0xc30) SND: Dropped E:\ConfigMgr\inboxes\distmgr.box\<PackageID>. PKN [1035019]

Steg 6: (Om tillämpligt) DistMgr på den mottagande platsen bearbetar paketet

På den mottagande webbplatsen, efter att ha tagit emot . PKN-filen DistMgr vaknar upp för att bearbeta paketet.

 1. Den huvudsakliga DistMgr-tråden skapar en paketbearbetningstråd.

  Den huvudsakliga DistMgr-tråden lägger till paketet i paketbearbetningskön och skapar en paketbearbetningstråd:

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 3648 (0xe40) Hittade paketegenskaper uppdaterade meddelanden för paketet PackageID<>
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 3648 (0xe40) Lägga till paketet PackageID<> i kön för paketbearbetning.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 3648 (0xe40) ~Använder för närvarande 0 av 3 tillåtna paketbearbetningstrådar.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 3648 (0xe40) ~Startade paketbearbetningstråden för paketet "<PackageID>", tråd-ID = 0x1378 (4984)

 2. Paketbearbetningstråden bearbetar paketet.

  I det här fallet finns det inget för den här tråden att göra eftersom inga DP:er har riktats.

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4984 (0x1378) STATMSG: ID=2300 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_DISTRIBUTION_MANAGER" SYS=PS1SITE. CONTOSO.COM SITE=PS1 PID=4224 TID=4984 GMTDATE=Mån 16 maj 14:36:08.809 2016 ISTR0="Dummy1" ISTR1="<PackageID>" ISTR2="" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=1 AID0=400 AVAL0="<PackageID>"
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4984 (0x1378) ~Processing package <PackageID> (SourceVersion:1; StoredVersion:0)
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4984 (0x1378) Börja lägga till package <PackageID>...
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4984 (0x1378) ~Paketåtgärden är 2, uppdateringsmasken är 0 och UpdateMaskEx är 0.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4984 (0x1378) ~PackageID har skapats/uppdaterats <>
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4984 (0x1378) STATMSG: ID=2311 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_DISTRIBUTION_MANAGER" SYS=PS1SITE. CONTOSO.COM SITE=PS1 PID=4224 TID=4984 GMTDATE=Mån 16 maj 14:36:09.486 2016 ISTR0="PackageID" ISTR1="" ISTR2 ="" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=1 AID0=400 AVAL0="<PackageID>"
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4984 (0x1378) ~Principproviderutlösare skapades för ID <PackageID>
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4984 (0x1378) ~Package <PackageID> saknar önskad avsändare.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4984 (0x1378) ~CDistributionSrcSQL::UpdateAvailableVersion PackageID=<PackageID>, Version=1, Status=2301
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4984 (0x1378) ~StoredPkgVersion (0) av package <PackageID>. StoredPkgVersion i databasen är 0.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4984 (0x1378) ~SourceVersion (1) för packageID<>. SourceVersion i databasen är 1.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4984 (0x1378) STATMSG: ID=2301 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_DISTRIBUTION_MANAGER" SYS=PS1SITE. CONTOSO.COM SITE=PS1 PID=4224 TID=4984 GMTDATE=Mån 16 maj 14:36:10.061 2016 ISTR0="Dummy1" ISTR1="<PackageID>" ISTR2="" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=1 AID0=400 AVAL0="<PackageID>"
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4984 (0x1378) ~Avsluta paketbearbetningstråden för package <PackageID>.

Distribuera ett paket till DP på flera platser

Följande steg beskriver händelseflödet när ett paket distribueras till en DP på den primära platsen, men den primära platsservern i fråga innehåller ingen kopia av det här paketet i innehållsbiblioteket. Det här paketet skapades på den centrala administrationswebbplatsen och därför är den centrala administrationsplatsen paketkällan:

På paketkällans webbplats

Steg 1: Administratörskonsolen lägger till DP i paketet genom att anropa AddDistributionPoints metoden i SMS_PackageWMI klassen

När administratören har distribuerat paketet till en DP från -konsolen anropar administratörskonsolen AddDistributionPoints -metoden SMS_Package för klassen för att lägga till angiven DP i paketet. SMSProv.log visar följande:

SMS Provider 4616 (0x1208) Context: SMSAppName=Configuration Manager Administrator Console~
SMS Provider 4616 (0x1208) ExecMethodAsync: SMS_Package.PackageID="<PackageID>"::AddDistributionPoints~
SMS-provider 4616 (0x1208) CExtProviderClassObject::D oExecuteMethod AddDistributionPoints~
SMS Provider 4616 (0x1208) Granskning: Användaren CONTOSO\Admin anropade en granskad metod för en instans av klass SMS_Package.~

När den här metoden anropas infogar SMS-providern en rad i PkgServers med Action värdet 2 (ADD).

insert PkgServers (PkgID, NALPath, SiteCode, SiteName, SourceSite, LastRefresh, RefreshTrigger, UpdateMask, Action) select N'PackageID', N'['Display=\\PS1SITE.CONTOSO.COM\']MSWNET:['SMS_SITE=PS1']\\PS1SITE.CONTOSO.COM\', N'PS1', Sites.SiteName, N'CS1', N'04/10/1970 06:35:00', 0, 0, 2 from Sites where SiteCode = N'PS1'

När en rad har infogats i PkgServersinfogar SMS-providern även en rad i tabellen PkgNotification . Raden i PkgNotification tabellen används för att meddela DistMgr att bearbeta paketet, och det här meddelandet skickas till DistMgr av komponenten SMSDBMON .

insert PkgNotification (PkgID, Priority, Type, TimeKey) values (N'PackageID', 2, 4, GetDate())

Steg 2: SMSDBMON identifierar paketändringen och meddelar DistMgr genom att släppa ett <PackageID>. PKN-fil i DistMgr.box

SMSDBMON identifierar en ändring i PkgNotification tabellen som gör att den släpper ett <PackageID>. PKN-filen i DistMgr.box för att instruera DistMgr att bearbeta paketet.

SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 4944 (0x1350) RCV: INSERT on PkgNotification for PkgNotify_Add [<PackageID> ][850967]
SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 4944 (0x1350) SND: Dropped E:\ConfigMgr\inboxes\distmgr.box\<PackageID>. PKN [850967]

Steg 3: DistMgr vaknar upp för att bearbeta paketet efter att ha tagit emot PKN-filen

 1. Den huvudsakliga DistMgr-tråden skapar paketbearbetningstråden.

  Den huvudsakliga DistMgr-tråden lägger till paketet i paketbearbetningskön och skapar en paketbearbetningstråd.

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2496 (0x9c0) Lägger till paketet PackageID<> i kön för paketbearbetning.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2496 (0x9c0) ~Använder för närvarande 0 av 3 tillåtna paketbearbetningstrådar.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2496 (0x9c0) ~Påbörjad paketbearbetningstråd för paketet "<PackageID>", tråd-ID = 0x1164 (4452)

 2. Paketbearbetningstråden bearbetar paketåtgärderna.

  Tråden för paketbearbetning bearbetar paketåtgärderna för att lägga till/uppdatera/ta bort paketet från DP. I det här fallet är paketkällan den centrala administrationsplatsen och det finns inga paketåtgärder att bearbeta eftersom den centrala administrationswebbplatsen inte innehåller några IP-adresser. På en plats där det finns paketåtgärder att bearbeta skapar paketbearbetningstråden DP-trådar för att utföra dessa åtgärder och väntar på att DP-trådarna ska avslutas innan de går vidare till steg 3–3.

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4452 (0x1164) ~Processing package <PackageID> (SourceVersion:1; StoredVersion:1)
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4452 (0x1164) Ingen åtgärd har angetts för package <PackageID>, men det kan finnas paketserverändringar för det här paketet.

 3. Paketbearbetningstråden skapar ett minijobb för att skicka den komprimerade kopian av paketet till målplatsen.

  Det här minijobbet bearbetas av schemaläggaren för att skapa en skicka-begäran om att avsändaren ska överföra den komprimerade kopian av paketet till målplatsen:

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4452 (0x1164) ~Package <PackageID> har ingen önskad avsändare.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4452 (0x1164) ~Behöver skicka det komprimerade paketet för package <PackageID> till platsen PS1
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4452 (0x1164) ~Skicka en kopia av PackageID <> till webbplatsen PS1
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4452 (0x1164) ~Rapporteringsplatsen för webbplatsen PS1 är den här webbplatsen.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4452 (0x1164) ~Använd enhet E för att lagra det komprimerade paketet.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4452 (0x1164) ~Ange CMiniJob-överföringsroten till E:\SMSPKG\<PackageID>. PCK.1
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4452 (0x1164) Inkrementell referensantal för filen E:\SMSPKG\<PackageID>. PCK.1, count = 2
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4452 (0x1164) Minska antalet ref på filen E:\SMSPKG\<PackageID>. PCK.1, count = 1
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4452 (0x1164) ~Skapat minijobb för att skicka komprimerad kopia av packageID <> till webbplatsen PS1. Överföringsrot = E:\SMSPKG\<PackageID>. PCK.1.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4452 (0x1164) Paket- och/eller programegenskaperna för package <PackageID> har inte ändrats. Du måste ta reda på vilka platser som behöver uppdaterad paketinformation.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4452 (0x1164) En distributionsplats har ändrats på den här webbplatsen och lagt till webbplatsens PS1 i listan över webbplatser som vi skickar paket-PackageID <>till.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4452 (0x1164) Överordnad webbplats för PS1 är CS1

 4. Tråden för paketbearbetning avslutas efter bearbetning av paketet:

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4452 (0x1164) ~StoredPkgVersion (1) i packageID<>. StoredPkgVersion i databasen är 1.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4452 (0x1164) ~SourceVersion (1) för packageID<>. SourceVersion i databasen är 1.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4452 (0x1164) ~Avsluta paketbearbetningstråden för package <PackageID>.

Steg 4: Scheduler-komponenten bearbetar minijobbet som skapats av paketbearbetningstråden och skapar en sändningsbegäran

Scheduler-komponenten aktiveras efter att ha tagit emot ett jobb för att överföra den komprimerade kopian av paketet och skapar en sändningsbegäran för Avsändaren så att avsändaren kan skicka den komprimerade kopian till målplatsen.

SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) ======= Bearbetningsjobb ========
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) <Aktivera JOB JOBID>[Programvarudistribution för Dummy1, Paket-ID = <PackageID>]~
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) Målwebbplats: PS1, Önskad adress: *, Prioritet: 2
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) Instruktionstyp: MICROSOFT|SMS| MINIJOBINSTRUCTION| PAKET~
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) Skapa instruktionsfil: \\CS1SITE.CONTOSO.COM\SMS_CS1\inboxes\schedule.box\tosend\JOBID. Icl~
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) Överföringsrot: E:\SMSPKG\<PackageID>. PCK.1~
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) <Uppdaterar JOB JOBID>[Programvarudistribution för Dummy1, Paket-ID = <PackageID>]~
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) Skapade nytt ID för sändningsbegäran: 202SQCS1~

Schemaläggaren uppdaterar regelbundet sändningsbegäranden och loggar användbar information om sändningsbegäranden som inkluderar total storlek och återstående storlek:

SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) ====== Uppdatera skicka begärandelista =======
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) Send Request 202SQCS1 JobID: JOBID DestSite: PS1 FinalSite: State: Pending Status: Action: None Total size: 20486 Återstående 4k: 204864k Pulsslag: 12:23 Start: 12:00 Slut: 12:00 Försök igen: SWD PkgID: <PackageID> SWD Pkg Version: 1

Steg 5: Avsändarkomponenten börjar arbeta med sändningsbegäran

Avsändarkomponenten bearbetar sändningsbegäran och skickar den komprimerade kopian av paketet till målplatsen.

 1. Huvudsändartråden startar en sändningstråd som är den tråd som utför allt arbete för den här sändningsbegäran.

  SMS_LAN_SENDER 6700 (0x1a2c) Hittade skicka begäran. ID: 202SQCS1, Dest Site: PS1~
  SMS_LAN_SENDER 6700 (0x1a2c) Söker efter platsspecifik sändningskapacitet. Används 0 av 3.~
  SMS_LAN_SENDER 6700 (0x1a2c) ~Skapad sändningstråd (tråd-ID = 1150)

 2. Den sändande tråden bearbetar sändningsbegäran och kopierar den komprimerade paketfilen (PCK-filen ) till målplatsen tillsammans med paketinstruktionsfilen (SNI-fil ).

  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Prova adressen nr 1 (av 1)
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Klarade xmit-filtestet använder du den befintliga anslutningen
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Package file = E:\SMSPKG\<PackageID>. PCK.1
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Instruktionsfil = E:\ConfigMgr\inboxes\schedule.box\tosend\00000E2A. Icl
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Söker efter fjärrfilen \\PS1SITE.CONTOSO.COM\SMS_SITE\202SQCS1. PCK
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Söker efter fjärrfilen \\PS1SITE.CONTOSO.COM\SMS_SITE\202SQCS1. SNI
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Söker efter fjärrfilen \\PS1SITE.CONTOSO.COM\SMS_SITE\202SQCS1. TMP...
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Försök att skapa/öppna fjärrfilen \\PS1SITE.CONTOSO.COM\SMS_SITE\202SQCS1. PCK
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Skapad/öppnade fjärrfilen \\PS1SITE.CONTOSO.COM\SMS_SITE\202SQCS1. PCK
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Sändning startad [E:\SMSPKG\<PackageID>. PCK.1]
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Försök att skriva 1 024 byte till \\PS1SITE.CONTOSO.COM\SMS_SITE\202SQCS1. PCK vid position 0
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Skrev 1 024 byte till \\PS1SITE.CONTOSO.COM\SMS_SITE\202SQCS1. PCK vid position 0 ...
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Försök att skriva 380731 byte till \\PS1SITE.CONTOSO.COM\SMS_SITE\202SQCS1. PCK på position 209398784
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Skrev 380731 byte till \\PS1SITE.CONTOSO.COM\SMS_SITE\202SQCS1. PCK på position 209398784
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Sändning slutförd [E:\SMSPKG\<PackageID>. PCK.1]
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~ Har skickat SWD-paket <PackageID> version 1 till platsen PS1 ...
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Sending Started [E:\ConfigMgr\inboxes\schedule.box\tosend\00000E2A. Icl]
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Sändning slutförd [E:\ConfigMgr\inboxes\schedule.box\tosend\00000E2A. Icl]
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~ Har skickat SWD-paket <PackageID> version 1 till platsen PS1 ...
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Byt namn på fjärrfilen \\PS1SITE.CONTOSO.COM\SMS_SITE\202SQCS1. TMP till \\PS1SITE.CONTOSO.COM\SMS_SITE\202SQCS1. SNI
  MS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Byt namn har slutförts [\\PS1SITE.CONTOSO.COM\SMS_SITE\202SQCS1. TMP]
  SMS_LAN_SENDER 4432 (0x1150) ~Sändningen har slutförts

  Den sändande tråden kopierar dessa filer till resursen SMS_SITE på den mottagande webbplatsen.

  Tips

  Filen sender.log loggar kontinuerligt den position som den skriver till. Positionen är till exempel 209398784 i loggen ovan. Den här positionen är byteförskjutningen som den skriver till, och du kan hitta hur mycket data som har kopierats genom att konvertera det här värdet. Till exempel 209398784 byte = 199,69 MB.

Steg 6: Scheduler-komponenten markerar jobbet som slutfört och tar bort sändningsbegäran

Scheduler-komponenten övervakar sändningsbegäranden och när avsändaren har slutfört bearbetningen av sändningsbegäran markerar Scheduler jobbet som slutfört och tar bort sändningsbegäran:

SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) ====== Kontrollstatus för alla skicka begäranden ======
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) ~==== Kontrollerar skicka begäranden för utkorgen \\CS1SITE.CONTOSO.COM\SMS_CS1\inboxes\schedule.box\outboxes\LAN.~~
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) Kontrollerar sändningsbegäran 202SQCS1~
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) Sändning slutförd (13985442 byte/sek).~
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) <Uppdaterar JOB JOBID>[Programvarudistribution för Dummy1, Paket-ID = <PackageID>]~
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) Skicka begäran har slutförts.~
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) <JOBBSTATUS – SLUTFÖRD>~
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) Tar bort instruktionsfilen \\CS1SITE.CONTOSO.COM\SMS_CS1\inboxes\schedule.box\tosend\00000E2A. Icl.~
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) Tar bort jobbpaketkällan [E:\SMSPKG\<PackageID>. PCK.1].~
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) Borttagen referens räknad fil E:\SMSPKG\<PackageID>. PCK.1
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) Minska antalet ref på filen E:\SMSPKG\<PackageID>. PCK.1, count = 0
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) tar bort skicka begäran med ID: 202SQCS1.~
SMS_SCHEDULER 5492 (0x1574) Borttaget jobb JOBID.~

Efter det här steget har den sändande platsen inget mer arbete att göra och den mottagande platsen startar bearbetningen av paketet.

På målwebbplatsen

Steg 7: Despooler bearbetar PCK- och SNI-filerna

Under steg 5 kopierades PCK - och SNI-filer till resursen SMS_SITE på den mottagande webbplatsen. På varje Configuration Manager webbplats delas mappen \inboxes\despoolr.box\receive som SMS_SITE. När dessa filer tas emot i mappen despoolr.box\receive aktiveras komponenten despooler för att bearbeta SNI-filen som är en instruktionsfil.

 1. Huvudtråden för despooler skapar en despooling-tråd.

  Main Despooler hittar instruktionsfilen och skapar en despooling-tråd för att bearbeta instruktionsfilen:

  SMS_DESPOOLER 6128 (0x17f0) ~Found ready instruction 202sqcs1.sni
  SMS_DESPOOLER 6128 (0x17f0) ~Används 0 av 3 avspolningstrådar
  SMS_DESPOOLER 6128 (0x17f0) ~Skapade en ny avspolningstråd EE8

 2. (Sporadiskt) Det går ibland inte att bearbeta instruktioner vid första försöket och försök igen efter 5 minuter.

  Avspolningstråden bearbetar instruktionsfilen, men i många fall försöker den första despoolern bearbeta en instruktionsfil för ett paket som misslyckas med meddelandet "paketinformationen har inte kommit ännu för den här versionen" eftersom paketmetadatainformationen ännu inte har replikerats till den mottagande platsen. När detta inträffar visar despooler.log"felkod = 12", men försöker utföra den här instruktionen igen efter fem minuter, vilket lyckas när paketinformationen replikeras under den här tiden. Steg 7–3 visar den lyckade bearbetningen av instruktionen vid återförsök.

  SMS_DESPOOLER 3816 (0xee8) ~Verifiera signatur för instruktionen E:\ConfigMgr\inboxes\despoolr.box\receive\ds_s76nc.ist av typen MICROSOFT|SMS| MINIJOBINSTRUCTION| PAKET
  SMS_DESPOOLER 3816 (0xee8) ~Signature checkade ut OK för instruktioner från plats CS1, fortsätt med instruktionskörningen.
  SMS_DESPOOLER 3816 (0xee8) ~Kör instruktioner av typen MICROSOFT|SMS| MINIJOBINSTRUCTION| PAKET
  SMS_DESPOOLER 3816 (0xee8) ~PackageID version 1 mottaget. Komprimerad fil – E:\SMSPKG\<PackageID>. PCK.1 som E:\ConfigMgr\inboxes\despoolr.box\receive\ds_s76nc.pkg
  SMS_DESPOOLER 3816 (0xee8) ~Gammal paket lagradUNC-sökväg är .
  SMS_DESPOOLER 3816 (0xee8) ~This package[<PackageID>]s information har ännu inte anlänt för den här versionen [1]. Försök igen senare ...
  SMS_DESPOOLER 3816 (0xee8) ~Skapad återförsöksinstruktion för job JOBID
  SMS_DESPOOLER 3816 (0xee8) ~Despooler kunde inte köra instruktionen, felkoden = 12 ...
  SMS_DESPOOLER 6128 (0x17f0) ~Instruktion E:\ConfigMgr\inboxes\despoolr.box\receive\ds_3kyyh.sni bearbetas inte förrän 2016-05-16 12:29:11 Eastern Daylight Time

  Om detta händer försöker DistMgr bearbeta paketet, men eftersom den komprimerade kopian av paketet inte har bearbetats och extraherats till innehållsbiblioteket loggar paketbearbetningstråden följande och avslutar:

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4824 (0x12d8) ~Startade paketbearbetningstråden för paketet "<PackageID>", tråd-ID = 0xAAC (2732)
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2732 (0xaac) ~Processing package <PackageID> (SourceVersion:1; StoredVersion:0)
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2732 (0xaac) ~Innehållet i package <PackageID> har inte kommit från webbplatsen CS1 ännu, försöker igen senare.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2732 (0xaac) ~Alla DP-trådar har slutförts för package <PackageID-bearbetningstråd> .
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2732 (0xaac) ~Avsluta paketbearbetningstråden för package <PackageID>.

 3. Avpoolningstråden bearbetar instruktionen och skriver innehåll till innehållsbiblioteket.

  Despooling-tråden bearbetar instruktionen, avkomprimerar PCK-filen till en temporär plats och skriver sedan innehållet till innehållsbiblioteket.

  SMS_DESPOOLER 4072 (0xfe8) ~PackageID> version 1 mottaget.< Komprimerad fil – E:\SMSPKG\<PackageID>. PCK.1 som E:\ConfigMgr\inboxes\despoolr.box\receive\PKGj3uib.TRY
  SMS_DESPOOLER 4072 (0xfe8) ~Old package storedUNC path is .
  SMS_DESPOOLER 4072 (0xfe8) ~Använd enhet E för att lagra det komprimerade paketet.
  SMS_DESPOOLER 4072 (0xfe8) Inga poster i grencacheregistret hittades.
  SMS_DESPOOLER 4072 (0xfe8) expanderar E:\SMSPKG\<PackageID>. PCK till E:\SMSPKG\<PackageID>. PCK.temp
  SMS_DESPOOLER 4072(0xfe8) Innehållsbibliotek: E:\SCCMContentLib
  SMS_DESPOOLER 4072 (0xfe8) Extrahera från E:\SMSPKG\<PackageID>. PCK.temp
  SMS_DESPOOLER 4072 (0xfe8) Extrahera packageID <>
  SMS_DESPOOLER 4072 (0xfe8) Extrahera innehåll <PackageID.1>
  SMS_DESPOOLER 4072 (0xfe8) Skriva paketdefinition för <PackageID>
  SMS_DESPOOLER 4072 (0xfe8) ~Package <PackageID> (version 0) finns i distributionskällan sparar du den nyare versionen (version 1).
  SMS_DESPOOLER 4072 (0xfe8) ~Stored Package <PackageID>. Lagrad paketversion = 1

  När innehållet har extraherats till innehållsbiblioteket uppdateras StoredPkgVersion despooler i SMSPackages_L tabellen och en rad infogas i PkgNotification tabellen så att DistMgr kan meddelas om att bearbeta paketet.

  update SMSPackages_L set StoredPkgPath = N'\\PS1SITE.CONTOSO.COM\E$\SMSPKG\<PackageID>.PCK', StoredPkgVersion = 1, UpdateMask = 160, UpdateMaskEx = 0, Action = 1 where PkgID = N'<PackageID>'
  insert PkgNotification (PkgID, Priority, Type, TimeKey) values (N'<PackageID>', 2, 1, GetDate())
  
 4. Avspolningstråden uppdaterar raden Typ 1 för den mottagande webbplatsen i PkgStatus, genererar ett statusmeddelande med ID 4400 och avslutas sedan.

  update PkgStatus set Status = 2, UpdateTime = N'Date Time', Location = N'\\PS1SITE.CONTOSO.COM\E$\SMSPKG\PackageID.PCK', ShareName = N'', HTTPUrl = N'', SourceVersion = 1, Personality = 0, State = 0, SigURL = N'', SigLocation = N'' where ID = N'PackageID' and Type = 1 and SiteCode = N'PS1' and PkgServer = N'PS1SITE.CONTOSO.COM'
  

  SMS_DESPOOLER 4072 (0xfe8) STATMSG: ID=4400 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_DESPOOLER" SYS=PS1SITE. CONTOSO.COM SITE=PS1 PID=5428 TID=4072 GMTDATE=Mån 16 maj 16:31:21.400 2016 ISTR0="<PackageID>" ISTR1="\\PS1SITE.CONTOSO.COM\E$\SMSPKG\<PackageID>. PCK" ISTR2="" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=1 AID0=400 AVAL0="<PackageID>"
  SMS_DESPOOLER 4072 (0xfe8) ~Despooler har kört en instruktion.

Steg 8: SMSDBMON meddelar DistMgr att bearbeta paketet

SMSDBMON identifierar en ändring i PkgNotification tabellen och släpper en PKN-fil i DistMgr.box för att instruera DistMgr att bearbeta paketet.

SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 1792 (0x700) RCV: INSERT on PkgNotification for PkgNotify_Add [<PackageID> ][1035289]
SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 1792 (0x700) SND: Dropped E:\ConfigMgr\inboxes\distmgr.box\<PackageID>. PKN [1035289]

Steg 9: DistMgr vaknar upp för att bearbeta paketet

DistMgr vaknar när PKN-filen har upptäckts och paketet bearbetas.

 1. Den huvudsakliga DistMgr-tråden skapar en paketbearbetningstråd.

  Den huvudsakliga DistMgr-tråden lägger till paketet i paketbearbetningskön och skapar en paketbearbetningstråd.

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4824 (0x12d8) Hittade paketegenskaper uppdaterade meddelanden för paketet PackageID<>
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4824 (0x12d8) Lägger till paketet PackageID<> i kön för paketbearbetning.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4824 (0x12d8) ~Använder för närvarande 0 av 3 tillåtna paketbearbetningstrådar.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4824 (0x12d8) ~Started package processing thread for package '<PackageID>', thread ID = 0x93C (2364)

 2. Tråden för paketbearbetning skapar DP-trådar för att bearbeta paketåtgärder och väntar på att de ska avslutas.

  Paketbearbetningstråden (TID 2364) bearbetar paketåtgärderna (lägg till/uppdatera/ta bort) för IP-adresserna. I det här fallet distribuerades paketet till en DP och paketbearbetningstråden skapar en DP-tråd för att lägga till paketet i DP. När du har skapat DP-tråden väntar paketbearbetningstråden på att alla DP-trådar ska avslutas innan du går vidare.

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2364 (0x93c) ~Processing package <PackageID> (SourceVersion:1; StoredVersion:1)
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2364 (0x93c) Börja uppdatera packageID<>...
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2364 (0x93c) ~Paketåtgärden är 1, uppdateringsmasken är 160 och UpdateMaskEx är 0.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2364 (0x93c) ~Använd enhet E för att lagra det komprimerade paketet.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2364 (0x93c) ~PackageID> har skapats/uppdaterats <...
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2364 (0x93c) Börja lägga till package <PackageID> på servern ["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\...
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2364 (0x93c) ~Created DP processing thread 5204 for addition or update of packageID <> on server ["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\ ...
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2364 (0x93c) ~Väntar på att alla DP-trådar ska slutföras för package <PackageID-bearbetningstråd> .

 3. DP-trådarna skapar ett PkgXferMgr-jobb för att överföra innehåll till IP-adresserna och avslutar sedan.

  DP-tråden (TID 5204) börjar arbeta med att lägga till paketet i DP. DP-trådar kopierar inte paketinnehållet till DP direkt, utan skapar i stället ett jobb för Package Transfer Manager (PkgXferMgr) som instruerar det att kopiera paketinnehållet till DP. Följande loggposter visar DP-tråden som skapar ett PkgXferMgr-jobb. När jobbet har skapats utförs DP-trådens arbete och DP-tråden avslutas.

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5204 (0x1454) DP Thread: Försöker lägga till eller uppdatera packageID <> på DP ["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5204 (0x1454) STATMSG: ID=2342 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_DISTRIBUTION_MANAGER" SYS=PS1SITE. CONTOSO.COM SITE=PS1 PID=5428 TID=5204 GMTDATE=Mån 16 maj 16:31:37.364 2016 ISTR0="Dummy1" ISTR1="["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\" ISTR2="" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=2 AID0=400 AVAL0="<PackageID>" AID1=404 AVAL1="["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5204 (0x1454) Den aktuella användarkontexten används för att ansluta till ["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\.~
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5204 (0x1454) ~Paketöverföringsjobbet skapades för att skicka package<PackageID> till distributionsplatsen ["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5204 (0x1454) STATMSG: ID=2357 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_DISTRIBUTION_MANAGER" SYS=PS1SITE. CONTOSO.COM SITE=PS1 PID=5428 TID=5204 GMTDATE=Mån 16 maj 16:31:46.670 2016 ISTR0="PackageID" ISTR1="["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\" ISTR2="" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=2 AID0=400 AVAL0="<PackageID>" AID1=404 AVAL1="["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5204 (0x1454) Utför rensning innan du återvänder.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5204 (0x1454) Avbryter nätverksanslutningen till \\PS1DP1.CONTOSO.COM\ADMIN$.

  När DP-tråden skapar ett PkgXferMgr-jobb gör den det genom att infoga en rad i DistributionJobs tabellen.

  insert into DistributionJobs (DPID,PkgID,PackageVersion,State,CreationTime,Action) values(32,N'PackageID',1,0,N'Date Time',1)
  

  När du har skapat jobbet återställer DP-tråden även åtgärden för DP i tabellen PkgServers_L .

  update PkgServers_L set UpdateMask = 0, Action = 0, RefreshTrigger = 0, LastRefresh = N'Date Time' where PkgID = N'PackageID' and NALPath = N'["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\' and SiteCode = N'PS1' and Action <> 3
  
 4. Paketprocesstråden avslutas när alla DP-trådar har avslutats.

  När alla DP-trådar har avslutats avslutas även paketbearbetningstråden:

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2364 (0x93c) ~DP-tråd för package <PackageID> med trådhandtaget 00000000000218C och tråd-ID 5204 slutade.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2364 (0x93c) ~Alla DP-trådar har slutförts för package <PackageID-bearbetningstråd> .
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2364 (0x93c) ~ Avsluta paketbearbetningstråden för package<PackageID>.

Steg 10: SMSDBMON meddelar PkgXferMgr att bearbeta jobbet som skapades i steg 9–3

När PkgxferMgr-jobbet har skapats i steg 9–3 identifierar SMSDBMON en ändring i DistributionJobs tabellen och släpper en PKN-fil i PkgTransferMgr.box för att instruera PkgXferMgr att bearbeta jobbet:

SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 1792 (0x700) RCV: UPDATE on DistributionJobs for DistributionJob_Creation [<PackageID>][1035292]
SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 1792 (0x700) SND: Dropped E:\ConfigMgr\inboxes\PkgTransferMgr.box\<PackageID>. PKN [1035292]

Steg 11: PkgXferMgr vaknar upp för att bearbeta jobbet

 1. Huvudtråden PkgXferMgr skapar en skickande tråd till angiven DP:

  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 5392 (0x1510) Hittade skicka begäran med ID: 577, Paket: <PackageID>, Version:1, Prioritet: 2, Mål: PS1DP1.CONTOSO.COM, DPPriority: 200
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 5392 (0x1510) ~Skapad sändningstråd (tråd-ID = 0x12EC)

 2. Den sändande tråden kopierar innehållet till DP.

  Den sändande tråden börjar kopiera paketinnehållet till DP. Den här processen omfattar kopiering av alla filer i paketet till DP i SMS_DP$ katalogen. Eftersom paketet inte har distribuerats om till DP är åtgärden Redistribute inställd på 0, vilket innebär att om det redan finns en fil i innehållsbiblioteket på DP kopieras den inte igen.

  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 4844 (0x12ec) Skickar tråd med start för jobb: 577, paket: <PackageID>, Version: 1, Prioritet: 2, server: PS1DP1.CONTOSO.COM, DPPriority: 200
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 4844 (0x12ec) Skickade status till distributionshanteraren för pkg <PackageID>, version 1, status 0 och distributionsplats ["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\~
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 4844 (0x12ec) Skickar äldre innehåll <PackageID.1> för package <PackageID>
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 4844 (0x12ec) Redistribute=0, Related=
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 4844 (0x12ec) Skickar filen \\PS1DP1.CONTOSO.COM\SMS_DP$\73E055438D4731F41DB6C3BCB90919F60000226B330C73942454A174D7E26533-PackageID.1.temp"
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 4844 (0x12ec) Lägger till Dummy1.txt fil i <PackageID.1>.
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 4844 (0x12ec) Slutförda efteråtgärder för fjärr-DP-PS1DP1.CONTOSO.COM
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 4844 (0x12ec) ~Sändningen har slutförts
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 4844(0x12ec) användare (NT AUTHORITY\SYSTEM) som kör programmet (SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER) från datorn (PS1SITE.CONTOSO.COM) skickar SDK-ändringar från webbplatsen (PS1)
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 4844 (0x12ec) ~Har skickat SWD-paketet <PackageID> version 1 till distributionsplatsen PS1DP1.CONTOSO.COM
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 4844 (0x12ec) STATMSG: ID=8200 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER" SYS=PS1SITE. CONTOSO.COM SITE=PS1 PID=5428 TID=4844 GMTDATE=Mån 16 maj 16:34:27.614 2016 ISTR0="<PackageID>" ISTR1="1" ISTR2="PS1DP1.CONTOSO.COM" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=2 AID0=400 AVAL0="<PackageID>" AID1=410 AVAL1="1"

 3. Den sändande tråden skickar ett statusmeddelande till DistMgr.

  När den sändande tråden har skickat innehållet (lyckat/misslyckat) skickar den statusen till DistMgr så att DistMgr kan bearbeta och uppdatera statusen i databasen. Den här statusen skickas till DistMgr genom att en STA-fil som innehåller paketstatusen tas bort i DistMgr.box\incoming katalogen.

  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 4844 (0x12ec) Skickade status till distributionshanteraren för pkg <PackageID>, version 1, status 3 och distributionsplats ["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\~
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 4844 (0x12ec) STATMSG: ID=8210 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER" SYS=PS1SITE. CONTOSO.COM SITE=PS1 PID=5428 TID=4844 GMTDATE=Mån 16 maj 16:34:27.614 2016 ISTR0="<PackageID>" ISTR1="1" ISTR2="PS1DP1.CONTOSO.COM" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="ISTR6="ISTR6="ISTR6="ISTR3="ISTR4="" ISTR5="ISTR6="" ISTR6="ISTR3="ISTR4="" ISTR5="ISTR6="" ISTR6="ISTR3="ISTR4="" ISTR5="ISTR6="" ISTR6="" ISTR6="ISTR3="ISTR4="" ISTR5="ISTR6="" ISTR6="ISTR6="ISTR3="ISTR4="" ISTR5="ISTR6="" ISTR6="ISTR6="ISTR3="ISTR4="" ISTR5="ISTR6="" ISTR6="ISTR6="ISTR6="ISTR6="ISTR4="ISTR5STR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=3 AID0=400 AVAL0="<PackageID>" AID1=410 AVAL1="1" AID2=404 AVAL2="["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 4844 (0x12ec) Skicka tråden klar~

Steg 12: SMS DP-providern lägger till innehållet som kopieras i steg 11–2 i innehållsbiblioteket

Under steg 11–2, efter att ha kopierat varje fil, instruerar PkgXferMgr DP att lägga till filen i innehållsbiblioteket genom att köra metoder mot SMS_DistributionPoint WMI-klassen i SMS DP Provider-namnområdet (root\SCCMDP). När innehållet har lagts till i innehållsbiblioteket visar SMSDPProv.log följande:

2996 (0xbb4) PackageID.1-innehåll<> för paketet PackageID<> har lagts till i innehållsbiblioteket

Steg 13: DistMgr bearbetar statusmeddelandet som skickas i steg 11–3

För att bearbeta den inkommande STA-filen (som skickades i steg 11–3) använder DistMgr replikeringsbearbetningstråden. Den här tråden aktiveras för att bearbeta STA-filen, uppdaterar raden Typ 2 i tabellerna PkgStatusi databasen och genererar ett statusmeddelande med ID 2330, vilket innebär att Distributionshanteraren har distribuerat paketet till distributionsplatsen.

SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 6116 (0x17e4) ~Processing incoming file E:\ConfigMgr\inboxes\distmgr.box\INCOMING\1R7IEEHU.STA.
SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 6116 (0x17e4) ~Processing STA for regular DP ["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\
SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 6116 (0x17e4) ~Bearbetningsstatusuppdatering för package <PackageID>
SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 6116 (0x17e4) ~Uppdaterade paketserverns status för ["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\ för package <PackageID>, Status 3
SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 6116 (0x17e4) STATMSG: ID=2330 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_DISTRIBUTION_MANAGER" SYS=PS1SITE. CONTOSO.COM SITE=PS1 PID=5428 TID=6116 GMTDATE=Mån 16 maj 16:34:31.679 2016 ISTR0="<PackageID>" ISTR1="["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM" ISTR2="" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=2 AID0=400 AVAL0="<PackageID>" AID1=404 AVAL1="["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"
SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 6116 (0x17e4) ~Ta bort paketstatusfilen E:\ConfigMgr\inboxes\distmgr.box\INCOMING\1R7IEEHU. Sta

Den här tråden kör följande fråga för att uppdatera statusen i databasen.

update PkgStatus set Status = 3, UpdateTime = N'Date Time', Location = N'MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\SMSPKGC$\PackageID\', ShareName = N'', HTTPUrl = N'http://PS1DP1.CONTOSO.COM/SMS_DP_SMSPKG$/\PackageID', SourceVersion = 1, Personality = 0, State = 0, SigURL = N'http://PS1DP1.CONTOSO.COM/SMS_DP_SMSSIG$/\PackageID', SigLocation = N'MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\SMSSIG$\\PackageID.1.tar' where ID = N'\PackageID' and Type = 2 and SiteCode = N'PS1' and PkgServer = N'["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\'

Steg 14: Paketstatusändringar replikeras till andra platser via databasreplikering

När paketstatusen har uppdaterats i databasen replikeras den till andra platser via databasreplikering.

Distribuera ett paket till standard-DP

Följande steg beskriver händelseflödet när ett paket distribueras till en DP på den primära platsen, och den här primära platsservern i fråga har redan en kopia av paketet i innehållsbiblioteket:

Steg 1: Administratören distribuerar paketet till DP. Administratören kan göra det från administratörskonsolen som är ansluten direkt till den primära platsen i fråga eller den centrala administrationsplatsen eller en annan primär plats

När administratören har distribuerat paketet till en DP från -konsolen anropar administratörskonsolen AddDistributionPoints -metoden SMS_Package för klassen för att lägga till angiven DP i paketet. SMSProv.log visar följande:

SMS Provider 4416 (0x1140) Context: SMSAppName=Configuration Manager Administrator Console~
SMS Provider 4416 (0x1140) ExecMethodAsync: SMS_Package.PackageID="<PackageID>"::AddDistributionPoints~
SMS-provider 4416 (0x1140) CExtProviderClassObject::D oExecuteMethod AddDistributionPoints~
SMS Provider 4416 (0x1140) Granskning: Användaren CONTOSO\Admin anropade en granskad metod för en instans av klass SMS_Package.~

När den här metoden anropas infogar SMS-providern en rad i PkgServers med Action värdet 2 (ADD):

insert PkgServers (PkgID, NALPath, SiteCode, SiteName, SourceSite, LastRefresh, RefreshTrigger, UpdateMask, Action) select N'<PackageID>', N'["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\', N'PS1', Sites.SiteName, N'PS1', N'04/10/1970 06:35:00', 0, 0, 2 from Sites where SiteCode = N'PS1'
insert PkgNotification (PkgID, Priority, Type, TimeKey) values (N'<PackageID>', 2, 4, GetDate())

Steg 2: Om administratören distribuerar paketet från en annan primär plats eller den centrala administrationsplatsen replikerar Database Replication Service (DRS) ändringar till den aktuella platsen

Om administratören distribuerar det här paketet med konsolen ansluten till den centrala administrationsplatsen eller en annan primär plats replikerar DRS ändringarna till PkgServers andra platser.

Steg 3: SMSDBMON meddelar DistMgr att bearbeta paketet

När ändringen har replikerats till platsen där DP finns identifierar SMSDBMON en ändring i PkgNotification tabellen och släpper en PKN-fil i DistMgr.box för att instruera DistMgr att bearbeta paketet:

SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 1792 (0x700) RCV: INSERT on PkgNotification for PkgNotify_Add [<PackageID>][1035417]
SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 1792 (0x700) SND: Dropped E:\ConfigMgr\inboxes\distmgr.box\<PackageID>. PKN [1035417]

Steg 4: DistMgr vaknar upp för att bearbeta paketet

DistMgr vaknar när PKN-filen har upptäckts och paketet bearbetas.

 1. Den huvudsakliga DistMgr-tråden startar en paketbearbetningstråd.

  Den huvudsakliga DistMgr-tråden lägger till paketet i paketbearbetningskön och skapar en paketbearbetningstråd.

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4824 (0x12d8) Lägger till paketet PackageID<> i kön för paketbearbetning.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4824 (0x12d8) ~Använder för närvarande 0 av 3 tillåtna paketbearbetningstrådar.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4824 (0x12d8) ~Started package processing thread for package '<PackageID>', thread ID = 0xB58 (2904)

 2. Tråden för paketbearbetning skapar DP-trådar för att bearbeta paketåtgärder och väntar sedan på att de ska avslutas.

  Paketbearbetningstråden (TID 2904) bearbetar paketåtgärderna (add/update/remove) för DP. I det här fallet lades paketet till i en DP och paketbearbetningstråden skapar en DP-tråd för att lägga till paketet i DP. När du har skapat DP-tråden väntar paketbearbetningstråden på att alla DP-trådar ska avslutas innan du går vidare:

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2904 (0xb58) ~Processing package <PackageID> (SourceVersion:1; StoredVersion:1)
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2904 (0xb58) Ingen åtgärd har angetts för package <PackageID>, men det kan finnas paketserverändringar för det här paketet.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2904 (0xb58) Börja lägga till package <PackageID> på servern ["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\...
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2904 (0xb58) ~Created DP processing thread 3792 for addition or update of package <PackageID> on server ["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\ SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2904 (0xb58) ~Väntar på att alla DP-trådar ska slutföras för package <PackageID-bearbetningstråd> .

 3. DP-trådarna skapar ett PkgXferMgr-jobb (Package Transfer Manager) för att överföra innehåll till IP-adresserna och avslutas sedan.

  DP-tråden (TID 3792) startar arbetet med att lägga till paketet i DP. DP-trådarna kopierar inte paketinnehållet till DP direkt, utan skapar istället ett jobb för PkgXferMgr som instruerar det att kopiera paketinnehållet till DP. Följande loggposter visar DP-tråden som skapar ett PkgXferMgr-jobb. När jobbet har skapats utförs DP-trådens arbete och DP-tråden avslutas.

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 3792 (0xed0) DP Thread: Försöker lägga till eller uppdatera packageID <> på DP ["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 3792 (0xed0) ~ Paketöverföringsjobb skapades för att skicka package<PackageID> till distributionsplatsen ["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 3792 (0xed0) STATMSG: ID=2357 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_DISTRIBUTION_MANAGER" SYS=PS1SITE. CONTOSO.COM SITE=PS1 PID=5428 TID=3792 GMTDATE=Mån 16 maj 19:26:58.642 2016 ISTR0="<PackageID>" ISTR1="["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\" ISTR2="" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=2 AID0=400 AVAL0="<PackageID>" AID1=404 AVAL1="["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"

  När DP-tråden skapar ett PkgXferMgr-jobb gör den det genom att infoga en rad i DistributionJobs tabellen.

  insert into DistributionJobs (DPID,PkgID,PackageVersion,State,CreationTime,Action) values(35,N'PackageID',1,0,N'2016/05/16 15:26:58',1)
  

  När du har skapat jobbet återställer DP-tråden även åtgärden för DP i PkgServers_L tabellen:

  update PkgServers_L set UpdateMask = 0, Action = 0, RefreshTrigger = 0, LastRefresh = N'05/16/2016 19:26:58' where PkgID = N'PackageID' and NALPath = N'["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\' and SiteCode = N'PS1' and Action <> 3
  
 4. Paketbearbetningstråden avslutas när alla DP-trådar har avslutats.

  När alla DP-trådar har avslutats avslutas även paketbearbetningstråden.

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2904 (0xb58) ~DP-tråd för package <PackageID> med trådhandtag 0000000000002524 och tråd-ID 3792 slutade.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2904 (0xb58) ~Alla DP-trådar har slutförts för package <PackageID-bearbetningstråd> .
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 2904 (0xb58) ~Avsluta paketbearbetningstråden för package <PackageID>.

Steg 5: SMSDBMON meddelar PkgXferMgr att bearbeta jobbet

När PkgxferMgr-jobbet har skapats identifierar SMSDBMON den här gången en ändring i DistributionJobs tabellen och släpper en PKN-fil i PkgTransferMgr.box för att instruera PkgXferMgr att bearbeta jobbet:

SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 1792 (0x700) RCV: UPDATE on DistributionJobs for DistributionJob_Creation [<PackageID>][1035419]
SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 1792 (0x700) SND: Dropped E:\ConfigMgr\inboxes\PkgTransferMgr.box\<PackageID>. PKN [1035419]

Steg 6: PkgXferMgr vaknar upp för att bearbeta jobbet

 1. Huvudtråden PkgXferMgr skapar en sändande tråd.

  Huvudtråden PkgXferMgr skapar en skickande tråd för att skicka paketet till angiven DP.

  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 5392 (0x1510) Hittade skicka begäran med ID: 582, Paket: <PackageID>, Version:1, Prioritet: 2, Mål: PS1DP2.CONTOSO.COM, DPPriority: 200
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 5392 (0x1510) ~Skapad sändningstråd (tråd-ID = 0xBCC)

 2. Den sändande tråden kopierar innehåll till DP.

  Den sändande tråden (TID 3020) börjar kopiera paketinnehållet till DP. Den här processen innebär att kopiera alla filer i paketet till DP i SMS_DP$ katalogen. Eftersom paketet inte distribuerades om till DP är omdistribueringsåtgärden inställd på 0, vilket innebär att om det redan finns en fil i innehållsbiblioteket på DP kopieras den inte på nytt.

  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 3020 (0xbcc) Skicka tråd som startar för jobb: 582, paket: <PackageID>, Version: 1, Prioritet: 2, server: PS1DP2.CONTOSO.COM, DPPriority: 200
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 3020 (0xbcc) Skickade status till distributionshanteraren för pkg <PackageID>, version 1, status 0 och distributionsplats ["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\~
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 3020 (0xbcc) Skickar äldre innehåll <PackageID.1> för package <PackageID>
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 3020 (0xbcc) Redistribute=0, Related= SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 3020 (0xbcc) Skickar filen \\PS1DP2.CONTOSO.COM\SMS_DP$\73E055438D4731F41DB6C3BCB90919F6000226B330C73942454A174D7E26533-PackageID.1.temp"
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 3020 (0xbcc) Lägger till Dummy1.txt fil i <PackageID.1>
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 3020 (0xbcc) Slutförda efteråtgärder för fjärr-DP-PS1DP2.CONTOSO.COM
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 3020 (0xbcc) ~Sändningen har slutförts
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 3020 (0xbcc) ~Skickade SWD-paketet <PackageID> version 1 till distributionsplatsen PS1DP2.CONTOSO.COM
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 3020 (0xbcc) STATMSG: ID=8200 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER" SYS=PS1SITE. CONTOSO.COM SITE=PS1 PID=5428 TID=3020 GMTDATE=Mån 16 maj 19:28:12.991 2016 ISTR0="<PackageID>" ISTR1="1" ISTR2="PS1DP2.CONTOSO.COM" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=2 AID0=400 AVAL0="<PackageID>" AID1=410 AVAL1="1"

 3. Den sändande tråden skickar ett statusmeddelande till DistMgr.

  När den sändande tråden har skickat innehållet (lyckat/misslyckat) skickar den statusen till DistMgr så att DistMgr kan bearbeta och uppdatera statusen i databasen. Den här statusen skickas till DistMgr genom att en STA-fil som innehåller paketstatusen tas bort i DistMgr.box\incoming katalogen:

  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 3020 (0xbcc) Skickade status till distributionshanteraren för pkg PackageID, version 1, status 3 och distributionsplats ["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\~
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 3020 (0xbcc) STATMSG: ID=8210 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER" SYS=PS1SITE. CONTOSO.COM SITE=PS1 PID=5428 TID=3020 GMTDATE=Mån 16 maj 19:28:13.003 2016 ISTR0="<PackageID>" ISTR1="1" ISTR2="PS1DP2.CONTOSO.COM" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=3 AID0=400 AVAL0="<PackageID>" AID1=410 AVAL1="1" AID2=404 AVAL2="["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 3020 (0xbcc) Skicka tråden klar~

Steg 7: SMS DP-providern lägger till innehållet i innehållsbiblioteket

När du har kopierat varje fil instruerar PkgXferMgr DP att lägga till filen i innehållsbiblioteket genom att köra metoder mot SMS_DistributionPoint WMI-klassen i SMS DP Provider-namnområdet (root\SCCMDP). När innehållet har lagts till i innehållsbiblioteket visar SMSDPProv.log följande:

1304 (0x518) PackageID.1-innehåll<> för paketet PackageID<> har lagts till i innehållsbiblioteket

Steg 8: DistMgr bearbetar statusmeddelanden som skickas av PkgXferMgr

För att bearbeta den inkommande STA-filen (skickas i steg 6–3) använder DistMgr replikeringsbearbetningstråden. Den här tråden aktiveras för att bearbeta STA-filen, uppdaterar raden Typ 2 i tabellerna PkgStatus i databasen och genererar ett statusmeddelande med ID 2330, vilket innebär att Distributionshanteraren har distribuerat paketet till distributionsplatsen.

SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 6116 (0x17e4) ~Processing incoming file E:\ConfigMgr\inboxes\distmgr.box\INCOMING\FV8S6B6M.STA.
SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 6116 (0x17e4) ~Processing STA for regular DP ["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\
SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 6116 (0x17e4) ~Bearbetningsstatusuppdatering för package <PackageID>
SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 6116 (0x17e4) ~Uppdaterade paketserverstatusen för ["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\ för package <PackageID>, Status 3
SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 6116 (0x17e4) STATMSG: ID=2330 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_DISTRIBUTION_MANAGER" SYS=PS1SITE. CONTOSO.COM SITE=PS1 PID=5428 TID=6116 GMTDATE=Mån 16 maj 19:28:16.577 2016 ISTR0="<PackageID>" ISTR1="["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\" ISTR2="" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=2 AID0=400 AVAL0="<PackageID>" AID1=404 AVAL1="["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"
SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 6116 (0x17e4) ~Ta bort paketstatusfilen E:\ConfigMgr\inboxes\distmgr.box\INCOMING\FV8S6B6M. Sta

Den här tråden kör följande fråga för att uppdatera statusen i databasen.

update PkgStatus set Status = 3, UpdateTime = N'Date Time', Location = N'MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\SMSPKGC$\\PackageID\', ShareName = N'', HTTPUrl = N'http://PS1DP2.CONTOSO.COM/SMS_DP_SMSPKG$/\PackageID', SourceVersion = 1, Personality = 0, State = 0, SigURL = N'http://PS1DP2.CONTOSO.COM/SMS_DP_SMSSIG$/\PackageID', SigLocation = N'MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\SMSSIG$\\PackageID.1.tar' where ID = N'\PackageID' and Type = 2 and SiteCode = N'PS1' and PkgServer = N'["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\'

Steg 9: Paketstatusändringar replikeras till andra platser via DRS

När paketstatusen har uppdaterats i databasen replikeras den till andra platser via databasreplikering.

Distribuera ett paket för att hämta DP

Följande steg beskriver händelseflödet när ett paket distribueras till en pull-DP på den primära platsen och den här primära platsservern i fråga redan har en kopia av paketet i innehållsbiblioteket.

Steg 1: Administratören distribuerar paketet till DP. Administratören kan göra det från administratörskonsolen som är ansluten direkt till den primära platsen i fråga, den centrala administrationsplatsen eller en annan primär plats

När administratören har distribuerat paketet till en DP från -konsolen anropar AddDistributionPoints konsolen metoden för lämplig härledd klass av SMS_Package klassen (SMS_ContentPackage för program i exemplet nedan) för att lägga till angiven DP i paketet. SMSProv.log visar:

SMS Provider 22172 (0x569c) Context: SMSAppName=Configuration Manager Administrator Console~
SMS Provider 22172 (0x569c) ExecMethodAsync : SMS_ContentPackage.PackageID='P010000F'::AddDistributionPoints~
SMS-provider 22172 (0x569c) CExtProviderClassObject::D oExecuteMethod AddDistributionPoints~
SMS Provider 22172 (0x569c) Granskning: Användaren CONTOSO\Admin anropade en granskad metod för en instans av klass SMS_ContentPackage.~

När den här metoden anropas infogar SMS-providern en rad i PkgServers med Action värdet 2 (ADD) och ett meddelande skapas i PkgNotification tabellen.

Steg 2: Om administratören distribuerar paketet från en annan primär plats eller den centrala administrationsplatsen replikerar DRS ändringar till den aktuella platsen

Om administratören distribuerade det här paketet med konsolen ansluten till den centrala administrationsplatsen eller en annan primär plats replikerar DRS ändringarna i PkgServers till andra platser.

Steg 3: SMSDBMON meddelar DistMgr att bearbeta paketet

När den här ändringen har replikerats till platsen där DP finns identifierar SMSDBMON en ändring i PkgNotification tabellen och släpper en PKN-fil i DistMgr.box för att instruera DistMgr att bearbeta paketet.

SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 29748 (0x7434) RCV: INSERT on PkgNotification for PkgNotify_Add [P010000F ][145011]
SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 29748 (0x7434) SND: Dropped E:\ConfigMgr\inboxes\distmgr.box\P010000F. PKN [145011]

Steg 4: DistMgr vaknar upp för att bearbeta paketet

DistMgr vaknar när PKN-filen har upptäckts och paketet bearbetas.

 1. Main DistMgr-tråden startar en tråd för paketbearbetning.

  Main DistMgr-tråden lägger till paketet i kön för paketbearbetning och skapar en tråd för paketbearbetning.

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5292 (0x14ac) Lägger till paketet P010000F i kön för paketbearbetning.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5292 (0x14ac) ~Använder för närvarande 0 av 3 tillåtna paketbearbetningstrådar.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5292 (0x14ac) ~Started package processing thread for package 'P010000F', thread ID = 0x2C44 (11332)

 2. Tråden för paketbearbetning skapar DP-trådar för att bearbeta paketåtgärder och väntar på att de ska avslutas.

  Paketbearbetningstråden (TID 11332) bearbetar paketåtgärderna (lägg till/uppdatera/ta bort) för DP:erna. I det här fallet lades paketet till i en DP och paketbearbetningstråden skapar en DP-tråd för att lägga till paketet i DP. När du har skapat DP-trådar väntar paketbearbetningstråden på att alla DP-trådar ska avslutas innan du går vidare.

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 11332 (0x2c44) ~Processing package P010000F (SourceVersion:3; StoredVersion:3)
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 11332 (0x2c44) Ingen åtgärd har angetts för paketet P010000F, men det kan finnas paketserverändringar för det här paketet.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 11332 (0x2c44) Börja lägga till paketet P010000F på servern ["Display=\\P01PDP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=P01"]\\P01PDP1.CONTOSO.COM\...
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 11332 (0x2c44) ~Created DP processing thread 22444 for addition or update of package P010000F on server ["Display=\\P01PDP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=P01"]\\P01PDP1.CONTOSO.COM\
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 11332 (0x2c44) ~Väntar på att alla DP-trådar ska slutföras för paket P010000F-bearbetningstråd.

 3. DP-tråden skapar ett PkgXferMgr-jobb för att överföra innehåll till DP:erna och avslutas.

  DP-tråden (TID 22444) börjar arbeta med att lägga till paketet i DP. DP-trådar kopierar inte paketinnehållet till DP direkt, utan skapar i stället ett jobb för Package Transfer Manager (PkgXferMgr) som instruerar det att kopiera paketinnehållet till DP. Följande loggposter visar DP-tråden som skapar ett PkgXferMgr-jobb. När jobbet har skapats utförs DP-trådens arbete och DP-tråden avslutas.

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 22444 (0x57ac) DP Thread: Försöker lägga till eller uppdatera paketet P010000F på DP ["Display=\\P01PDP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=P01"]\\P01PDP1.CONTOSO.COM\
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 22444 (0x57ac) Package Server ["Display=\\P01PDP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=P01"]\\P01PDP1.CONTOSO.COM\ är en PullDP.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 22444 (0x57ac) ~Skapade paketöverföringsjobb för att skicka paketet P010000F till distributionsplatsen ["Display=\\P01PDP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=P01"]\\P01PDP1.CONTOSO.COM\.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 22444 (0x57ac) STATMSG: ID=2357 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_DISTRIBUTION_MANAGER" SYS=P01SITE. CONTOSO.COM SITE=P01 PID=36968 TID=22444 GMTDATE=Mån Jan 07 20:05:18.665 2019 ISTR0="P010000F" ISTR1="["Display=\\P01PDP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=P01"]\\P01PDP1.CONTOSO.COM\" ISTR2="" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=2 AID0=400 AVAL0="P010000F" AID1=404 AVAL1="["Display=\\P01PDP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=P01"]\\P01PDP1.CONTOSO.COM\"

  När DP-tråden skapar ett PkgXferMgr-jobb gör den det genom att infoga en rad i DistributionJobs tabellen.

  insert into DistributionJobs (DPID,PkgID,PackageVersion,State,CreationTime,Action) values(8,N'P010000F',3,0,N'2019/01/07 20:05:18',1)
  

  När du har skapat jobbet återställer DP-tråden även åtgärden för DP i PkgServers_L tabellen.

 4. Paketbearbetningstråden avslutas när alla DP-trådar har avslutats.

  När alla DP-trådar har avslutats avslutas även paketbearbetningstråden.

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 11332 (0x2c44) ~DP-tråd för paket P010000F med trådhandtaget 000000000003E2C och tråd-ID 22444 slutade.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 11332 (0x2c44) ~Alla DP-trådar har slutförts för P010000F-bearbetningstråd.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 11332 (0x2c44) ~StoredPkgVersion (3) i paketet P010000F. StoredPkgVersion i databasen är 3.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 11332 (0x2c44) ~SourceVersion (3) i paketet P010000F. SourceVersion i databasen är 3.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 11332 (0x2c44) ~Avsluta paketbearbetningstråden för paketet P010000F.

Steg 5: SMSDBMON meddelar PkgXferMgr att bearbeta jobbet

När PkgxferMgr-jobbet har skapats identifierar SMSDBMON den här gången en ändring i DistributionJobs tabellen och släpper en PKN-fil i PkgTransferMgr.box för att instruera PkgXferMgr att bearbeta jobbet.

SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 29748 (0x7434) RCV: UPDATE on DistributionJobs for DistributionJob_Creation [P010000F ][145013]
SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 29748 (0x7434) SND: Dropped E:\ConfigMgr\inboxes\PkgTransferMgr.box\P010000F. PKN [145013]

Steg 6: PkgXferMgr vaknar upp för att bearbeta jobbet

 1. Main PkgXferMgr-tråden skapar en pull DP-sändningstråd för att skicka paketet till angiven DP.

  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 32936 (0x80a8) Hittade skicka begäran med ID: 190, Paket: P010000F, Version:3, Prioritet: 2, Mål: P01PDP1.CONTOSO.COM, DPPriority: 200
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 32936 (0x80a8) ~Skapad sändningstråd (tråd-ID = 0x2B4C)

 2. Pull DP:s sändningstråd skickar ett meddelande till pull-DP

  Till skillnad från en vanlig sändningstråd instruerar pull DP-sändningstråden (TID 11084) pull DP att börja ladda ned innehållet genom att skicka ett meddelande. Detta görs i 4 faser.

  Fas 1: Hämta DP som skickar trådkontroller för att se om innehållet som distribueras till pull-DP är tillgängligt på en eller flera käll-DP:ar. Om innehållet inte är tillgängligt på källans DP slutar pull DP-sändningstråden med meddelandet nedan i loggen och genererar statusmeddelande-ID 8212 , vilket innebär att "Den här mottagardistributionsplatsen har inga källor som den kan ladda ned innehåll från. Vi försöker igen senare." Återförsök görs senare baserat på inställningar för återförsök som konfigurerats på flikenPull Distribution Distribution Point för konfiguration av programvarudistributionskomponent>.

  ~Det går inte att hitta några källplatser för ett eller flera innehåll under paketet P0100009, för pull DP P01PDP1. CONTOSO.COM. Meddelandet har inte skickats.
  ~ PullDP-meddelandet misslyckades. Antal fel = 1/30, omstartstid = 1/10/2019 02:00:42 Eastern Standard Time
  STATMSG: ID=8212 SEV=I LEV=M SOURCE='SMS Server' COMP='SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER' SYS=P01SITE. CONTOSO.COM SITE=P01 PID=2336...

  Här är frågan som körs för att kontrollera om innehåll är tillgängligt på en käll-DP:

  SELECT p.SourceDPServerName FROM PullDPMap p INNER JOIN ContentDPMap c ON p.SourceDPServerName = c.ServerName WHERE c.AccessType = 1 AND p.PullDPServerName = 'P01PDP1.CONTOSO.COM' AND c.ContentID = 'P0100009' AND c.Version = 4
  

  Fas 2: Hämta DP som skickar trådkontroller för att se om pull-DP har kapacitet för fler jobb. Som standard kan pull-DP:er hantera 50 jobb samtidigt. Detta styrs av egenskapen PullDP Number of Active Jobs SCF för SMS_DISTRIBUTION_MANAGER och vi rekommenderar inte att du ökar kapaciteten eftersom det kan medföra skalbarhetsproblem. Om pull-DP redan fungerar med maximal kapacitet (d.v.s. att den har 50 jobb som körs), slutar pull-DP:n som skickar tråden med meddelandet nedan i loggen och försöker igen senare baserat på inställningarna för återförsök som konfigurerats på flikenPull Distributionspunkt för konfiguration av programvarudistributionskomponent>.

  PullDP <DPNALPATH> har nått maximal kapacitet 50
  PullDP har ingen kapacitet. Omstartstid = <tidsstämpel>
  STATMSG: ID=8211 SEV=E LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER" SYS=P01SITE. CONTOSO.COM SITE=P01 PID=17252 TID=4712...

  Här är frågan som används för att avgöra om pull DP har kapacitet:

  SELECT COUNT(*) FROM DistributionJobs job
  JOIN DistributionPoints dp ON dp.DPID=job.DPID AND dp.NALPath='["Display=\\P01PDP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=P01"]\\P01PDP1.CONTOSO.COM\'
  WHERE job.State in (2, 3, 4) AND (job.Action<>5) AND (ISNULL(job.SendAction, '') <> '')
  

  Fas 3: Pull DP sending thread skickar en paketfil för paketinformation som innehåller metadata för de filer som behöver laddas ned. Den här filen är ett <PackageID>. TZ-fil som genererades från paket-INI-filen från platsservrarnas innehållsbibliotek och kopieras till SMS_DP$ katalogen på pull DP.

  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 11084 (0x2b4c) Pull DP Sending thread starting for Job: 190, package: P010000F, Version: 3, Priority: 2, server: P01PDP1.CONTOSO.COM, DPPriority: 200
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 11084 (0x2b4c) Skickar paketinformationspaket P010000F till PullDP. ["Display=\\P01PDP1.CONTOSO.COM\"] MSWNET:["SMS_SITE=P01"]\\P01PDP1.CONTOSO.COM\

  Fas 4: Pull DP sending thread skapar en instans av SMS_PullDPNotification klassen på pull DP i root\SCCMDP namnområdet, som innehåller paket-ID, paketversion och ett XML-meddelande. När du har skapat instansen av SMS_PullDPNotification klassen kör den NotifyPullDP metoden i SMS_DistributionPoint klassen i root\SCCMDP namnområdet som instruerar DP WMI-providern att meddela pull DP-komponenten att börja ladda ned innehållet.

  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 11084 (0x2b4c) ~Har utfört WMI-åtgärder på pull DP P01PDP1. CONTOSO.COM.
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 11084 (0x2b4c) ~ PullDP-meddelande skickas. Antal försök = 1/30, Omstartstid = 1/7/2019 16:06:04 Eastern Standard Time
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 11084 (0x2b4c) Pull DP Sending thread complete~

  Xml-meddelande genereras genom att anropa fnGetPullDPXMLNotification. Så här ser en exempelfråga som genererar XML-meddelandefrågan ut som visar att åtgärdenhar lagts till eftersom innehållet inte distribuerades om:

  SELECT [dbo].[fnGetPullDPXMLNotification]('P010000F', 3, 'P01PDP1.CONTOSO.COM', 2, 'add', 1, 'O:SYG:BAD:P(A;;FA;;;BA)(A;OICIIO;GA;;;BA)(A;;0x1200a9;;;BU)(A;OICIIO;GXGR;;;BU)(A;;FA;;;BA)(A;OICIIO;GA;;;BA)', 0, 32780, '3ED23B9869F7E10E19439F11341405FF76E22022E56468DCF211475899BD2914', '') AS Notification
  

  XML-meddelandet innehåller innehållsmetadata tillsammans med källans DP-plats. Så här ser ett XML-exempelmeddelande ut:

  <PullDPNotification>
    <PullDPPackageNotification PackageID='P010000F' Version='3' Action='redist' AllowFallback='true' Priority='2' PackageType='content' PackageTypeID='8' PackageFlags='16777216' PackageSize='5532' SDDL='O:SYG:BAD:P(A;;FA;;;BA)(A;OICIIO;GA;;;BA)(A;;0x1200a9;;;BU)(A;OICIIO;GXGR;;;BU)(A;;FA;;;BA)(A;OICIIO;GA;;;BA)' HashAlgorithm='32780' Hash='3ED23B9869F7E10E19439F11341405FF76E22022E56468DCF211475899BD2914' ExpandShare='0' ShareName='' ShareType='1'>
     <PullDPPackageContent ContentID='Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1' RelatedContentID='Content_162d6f21-176e-4e4b-a620-6e94a4b9f73e.1'>
      <DPLocation DPUrl='http://P01MP.CONTOSO.COM/SMS_DP_SMSPKG$/Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1' Rank='1' Type='Windows NT Server' Protocol='https' />
     </PullDPPackageContent>
    </PullDPPackageNotification>
  </PullDPNotification>
  
 3. Pull DP:s sändningstråd uppdaterar jobbet så att statussökningen kan starta.

  Till skillnad från en sändningstråd för en standard-DP som tar bort jobbet efter slutförandet uppdaterar pull DP-sändningstråden jobbet i DistributionJobs tabellen och anger SendAction till efter att PullQueryResultAction meddelandet har skickats till pull-DP.

  update DistributionJobs set DPID=8,SendAction = N'PullQueryResultAction', LastUpdateTime = N'2019/01/07 21:07:14' where JobID = 194
  

  Tillståndsmeddelanden används som den primära mekanismen för rapportering av distributionsstatus från pull-DP och distributionsjobbet finns kvar i databasen tills vi meddelas om jobbets status för lyckad/misslyckad. PkgXferMgr startar avsökning med schemalagda intervall (kan konfigureras på fliken Egenskaper för programvarudistributionskomponentens>pull-distributionsplats ) för att kontrollera om innehållet har laddats ned på pull-DP. Även om pull-DP skickar ett tillståndsmeddelande som innehåller distributionsstatus utför PkgXferMgr också avsökning som en säkerhetskopieringsmekanism för att hämta distributionsstatusen om pull DP inte kan skicka ett tillståndsmeddelande till hanteringsplatsen av någon anledning.

 4. (Vid avsökningsintervall): Pull DP sending thread skapas för att avsöka distributionsstatusen från pull-DP.

  Ett nytt pull-DP som skickar tråden startar efter fördröjning före avsökningsvärdet (minuter) som anges i egenskaperna för programvarudistributionskomponenten för att kontrollera distributionsstatusen. I exemplet nedan frågar den pull-DP och upptäcker att innehållet har installerats och skickar ett statusmeddelande till Distributionshanteraren.

  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 18724 (0x4924) Pull DP Sending thread starting for Job: 194, package: P010000F, Version: 3, Priority: 2, server: P01PDP1.CONTOSO.COM, DPPriority: 200
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 18724 (0x4924) ~Swd-paketet P010000F version 3 har skickats till distributionsplatsen P01PDP1.CONTOSO.COM
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 18724 (0x4924) Skickade status till distributionshanteraren för pkg P010000F, version 3, status 3 och distributionsplats ["Display=\\P01PDP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=P01"]\\P01PDP1.CONTOSO.COM\~
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 18724 (0x4924) STATMSG: ID=8210 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER" SYS=P01SITE. CONTOSO.COM SITE=P01 PID=36968 TID=18724 GMTDATE=Mån Jan 07 22:22:16.059 2019 ISTR0="P010000F" ISTR1="3" ISTR2="P01PDP1.CONTOSO.COM" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=3 AID0=400 AVAL0="P010000F" AID1=410 AVAL1="3" AID2=404 AVAL2="["Display=\\P01PDP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=P01"]\\P01PDP1.CONTOSO.COM\"
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 18724 (0x4924) Pull DP Sending thread complete~

  Observera att jobbet tas bort från databasen när ett statusmeddelande från pull-dp har tagits emot, vilket gör att avsökningen stoppas.

Steg 7: SMS DP-providern meddelar pull DP-komponenten (CcmExec) för att bearbeta jobbet

Vid körning av NotifyPullDP metoden meddelar DP WMI-providern CcmExec som är värd för pull DP-komponenten. SMSDPProv.log visar:

4688 (0x1250) Har meddelat PullDP

Steg 8: Hämta DP läser in jobben från WMI

När du tar emot ett meddelande läser PULL DP-komponenten in jobben från WMI och validerar <PackageID>. TZ-fil som kopierades av PkgxferMgr.

PullDP 4404 (0x1134) CPullDPService::LoadJobsFromXML för P010000F.3
PullDP 4404 (0x1134) – P010000F.3 – XML har 1 innehållsjobb.
PullDP 4404 (0x1134) CPullDPkgContJob::LoadContentJobFromXML(): Ange JobState = NotStarted
PullDP 4404 (0x1134) – P010000F.3 – Inläst innehållsjobb {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E} för innehåll Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1 från XML...
PullDP 4404 (0x1134) CPullDPkgJob::LoadJobFromXML() har lästs in för paketet P010000F.3, det finns 1 innehållsjobb. ...
PullDP 4404 (0x1134) Hash E:\SMS_DP$\P010000F.tz :3ED23B9869F7E10E19439F11341405FF76E22022E56468DCF211475899BD2914
PullDP 4404 (0x1134) CPullDPService::ExecuteJobs(). 1 jobb att göra

Steg 9: Pull DP skapar innehållsjobb för att ladda ned innehållet som är associerat med paketet

PullDP 4404 (0x1134) P010000F.3 Startar nedladdning finns det 1 innehållsjobb.
PullDP 3812 (0xee4) Innehållsjobb {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E} körs.
PullDP 3812 (0xee4) ContentExecuteJob {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E} (tillstånd: 1-NotStarted) för paket P010000F.3-innehåll Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1.

I exemplet ovan är jobbet {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E} associerat med innehåll Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1. För ett paket med flera innehållsobjekt skulle du se antalet jobb (med ett unikt ID) som är associerade med paketet.

PullDP 1320 (0x528) P010000A.2 Startar nedladdning det finns 2 innehållsjobb.
PullDP 5012 (0x1394) ContentExecuteJob {55692006-DFE8-4357-86D9-9839C8BF79CF} (tillstånd: 1-NotStarted) för paketet P010000A.2 innehåll 2484568c-7aba-44ae-8557-05b61d62e70d.
PullDP 4112 (0x1010) ContentExecuteJob {7175CD81-CF67-48C9-AA22-010BF60B640E} (tillstånd: 1-NotStarted) för paketet P010000A.2 innehåll c085b4ba-8e8f-42bf-8e2d-bc1067697722.

Steg 10: (Om tillämpligt) Pull DP laddar ned innehållssignatur

(Om tillämpligt) Innehållsjobbet skapar ett DTS-jobb (Data Transfer Service) för att ladda ned paketsignaturen. Signaturfilen är en TAR-fil som laddas ned från den SMSSIG$ virtuella katalogen från källdistributionsplatsen och innehåller RDC-signaturer för varje fil i innehållet. RDC-signaturerna används för att avgöra om filinnehållet har ändrats och om deltainnehåll eller fullständigt innehåll ska laddas ned. Det här steget gäller endast för innehåll som har ändrats, så du kanske inte alltid ser det här steget och skulle se steg 11 i stället.

PullDP 3812 (0xee4) Skapade signaturerLadda ned DTS-jobb {3C962758-7ABE-40F2-A585-E5B59E378BEA} för paketet P010000F.3, innehålls-ID Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1. JobState = NotStarted
PullDP 3812 (0xee4) CPullDPkgContJob::NotifyDeltaDownload. JobState = [Laddar ned signatur] Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1 för paket-P010000F.3 innehållsjobb-ID {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E}
PullDP 752 (0x2f0) ContentExecuteJob {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E} (tillstånd: 4-Downloading Signature) för paketet P010000F.3 innehåll Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1.

DataTransferService.log visar förloppet för DTS-jobbet, som skapar ett BITS-jobb för att ladda ned signaturfilen och meddelar när det är klart:

DataTransferService 3812 (0xee4) DTSJob {3C962758-7ABE-40F2-A585-E5B59E378BEA} som du kan ladda ned från till<https://P01MP.CONTOSO.COM:443/SMS_DP_SMSSIG$> "E:\SMS_DP$\P010000F\Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1".
DataTransferService 3856 (0xf10) Startar BITS-nedladdning för DTS-jobb {3C962758-7ABE-40F2-A585-E5B59E378BEA}.
DataTransferService 3856 (0xf10) Startar BITS-jobb {43647077-986C-4727-A954-B327ECA50302} för DTS-jobb {3C962758-7ABE-40F2-A585-E5B59E378BEA} under användaren "S-1-5-18".
DataTransferService 3856 (0xf10) Tillägg till BITS-jobb: Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1.tar
DataTransferService 2528 (0x9e0) DTSJob {3C962758-7ABE-40F2-A585-E5B59E378BEA} slutförde nedladdningen.
DataTransferService 3856 (0xf10) Kör anropad för DTS-jobbet {3C962758-7ABE-40F2-A585-E5B59E378BEA}. Aktuellt tillstånd: 'RetrievedData'.
DataTransferService 3856 (0xf10) DTSJob {3C962758-7ABE-40F2-A585-E5B59E378BEA} i tillståndet "NotifiedComplete".
DataTransferService 3856 (0xf10) DTS-jobb {3C962758-7ABE-40F2-A585-E5B59E378BEA} har slutförts:

Pull DP tar emot slutförandemeddelandet och bearbetar signaturerna för att avgöra om fullständig nedladdning eller deltanedladdning krävs.

PullDP 4300(0x10cc) DTS-meddelande för innehållsjobbet {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E} har tagits emot och söker i 1 aktiva jobb efter alla som innehåller det här innehållsjobbet. DTS-jobbet är {3C962758-7ABE-40F2-A585-E5B59E378BEA}
PullDP 4300 (0x10cc) DTS lyckades meddelandet mottaget för P010000F.3, innehållsjobbet {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E}, statusen är 0x0 :
PullDP 3856 (0xf10) ContentExecuteJob {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E} (tillstånd: 5-Signature Laddas ned) för paketet P010000F.3 innehåll Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1.

Steg 11: Pull DP skapar ett DataTransferService-jobb (DTS) för nedladdning av innehåll

Pull DP skapar ett nedladdningsjobb för innehållet. I det här exemplet fanns inte innehållet på pull-DP så ett fullständigt nedladdnings-DTS-jobb skapas för paketet. DTS-jobbet kan användas för att spåra nedladdningsprocessen i DataTransferService.log i nästa steg:

PullDP 4300(0x10cc) DTS-meddelande för innehållsjobbet {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E} har tagits emot och söker i 1 aktiva jobb efter alla som innehåller det här innehållsjobbet. DTS-jobbet är {3C962758-7ABE-40F2-A585-E5B59E378BEA}
PullDP 4300 (0x10cc) DTS lyckades meddelandet mottaget för P010000F.3, innehållsjobbet {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E}, statusen är 0x0 :
PullDP 3856 (0xf10) ContentExecuteJob {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E} (tillstånd: 5-Signature Laddas ned) för paketet P010000F.3 innehåll Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1. ...
PullDP 3856-fil (0xf10) som ska laddas ned: ConfigMgrTools.msi
PullDP 3856 (0xf10) Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1: 0 filer finns redan, 1 filer att ladda ned
PullDP 3856 (0xf10) Skapade DTS-jobbet FullDownload(Manifest) {78635652-3D12-4A26-A51B-D553934ECB54} för paketet P010000F.3, content id Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1, innehållsjobb-ID {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E}.

Steg 12: DTS skapar ett BITS-jobb som laddar ned innehållet och skickar ett slutförandemeddelande

DataTransferService.log visar förloppet för jobbet. Med utförlig loggning aktiverat för pull-DP visar PullDP.log även mer information om nedladdningsförloppet.

DataTransferService 3856 (0xf10) DTSJob {78635652-3D12-4A26-A51B-D553934ECB54} har skapats för nedladdning från<https://P01MP.CONTOSO.COM:443/SMS_DP_SMSPKG$/Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1> till "E:\SMS_DP$\P010000F\Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1\3".
DataTransferService 3812 (0xee4) Startar BITS-jobbet {04498466-5A8E-4A22-97F2-A66306143A20} för DTS-jobb {78635652-3D12-4A26-A51B-D553934ECB54} under användaren "S-1-5-18".
DataTransferService 3812 (0xee4) DTSJob {78635652-3D12-4A26-A51B-D553934ECB54} i tillståndet "DownloadingData".
DataTransferService 752 (0x2f0) DTS-jobb {78635652-3D12-4A26-A51B-D553934ECB54} har slutförts:

Steg 13: Pull DP flyttar innehållet till nedladdat tillstånd

När DTS-jobbet har slutförts meddelas pull-DP och flyttar innehållet till nedladdat tillstånd:

PullDP 3812(0xee4) DTS-meddelande för innehållsjobbet {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E} har tagits emot och söker i 1 aktiva jobb efter alla som innehåller det här innehållsjobbet. DTS-jobb är {78635652-3D12-4A26-A51B-D553934ECB54}
PullDP 3812 (0xee4) DTS lyckades meddelandet mottaget för P010000F.3, innehållsjobbet {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E}, statusen är 0x0 :
PullDP 3856 (0xf10) ContentExecuteJob {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E} (tillstånd: 9-Downloaded) för paketet P010000F.3 innehåll Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1.

Steg 14: Innehållet flyttas till innehållsbiblioteket och status flyttas till Lyckades

När innehållet har laddats ned hämtar du DP och flyttar sedan innehållet till innehållsbiblioteket (som även kallas lagring med en enda instans). När innehållet har flyttats till innehållsbiblioteket flyttas innehållet till SIApplied-tillstånd följt av tillståndet Lyckades .

PullDP 3856 (0xf10) CPullDPkgContJob::ApplySingleInstancing(): JobState = Downloaded
PullDP 3856 (0xf10) CPullDPkgContJob::NotifySIApplied(). JobState = SIApplied
PullDP 3812 (0xee4) Innehållsjobb {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E} körs.
PullDP 3812 (0xee4) ContentExecuteJob {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E} (tillstånd: 13-SIApplied) för paket P010000F.3-innehåll Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1.
...
PullDP 3812 (0xee4) CPullDPkgContJob::NotifySucceeded(). Innehållsjobbet {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E} för paketet P010000F.3 och innehållet Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1 har slutförts. JobState = Lyckades
PullDP 3812 (0xee4) Meddelande om att innehållsjobbet {C10457F9-DE3A-4B45-878C-345919AFF97E} för paketet P010000F.3 har slutförts.

När varje innehållsobjekt har lagts till i innehållsbiblioteket meddelas även SMSDPProv.log och rapporterar följande:

4688 (0x1250) Innehåll "Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1" för paketet "P010000F" har lagts till i innehållsbiblioteket

Observera att det kan finnas flera innehållsobjekt som är associerade med ett enda paket (till exempel ett program med mer än en distributionstyp eller ett programuppdateringspaket). För varje innehåll som är associerat med paketet skapas ett DTS-jobb för nedladdning av innehåll och innehållet flyttas till innehållsbiblioteket (statusen Lyckades) när det har slutförts . På grund av detta kan du se flera innehållsobjekt för en paketflytt till tillståndet Lyckades i PullDP.log , men den övergripande paketstatusen kan fortfarande vara i status pågår om andra innehållsobjekt som ingår i paketet fortfarande laddas ned.

Steg 15: När allt innehåll har laddats ned flyttas paketet till tillståndet Lyckades

När alla innehållsjobb för paketet har slutförts och tillämpats på innehållsbiblioteket flyttar pull DP paketet till tillståndet Lyckades .

PullDP 3812 (0xee4) Alla 1 innehållsjobb för P010000F.3 har slutförts och meddelar om det här pull-dp-jobbet lyckades.
PullDP 3812 (0xee4) P010000F.3 har slutförts, rensar tillståndet för lagrade innehållsjobb.

Steg 16: Pull DP skickar ett tillståndsmeddelande till hanteringsplatsen (MP)

När nedladdningen är klar skickas ett tillståndsmeddelande till hanteringsplatsen med tillstånds-ID 1 som anger att åtgärden lyckades.

PullDP 3812 (0xee4) Rapporttillståndsmeddelande 0x00000001 (1) till MP för paketet "P010000F.3"
PullDP 3812-begäran (0xee4) lyckades.
PullDP 3812 (0xee4) CPullDPResponse::ReportPackageState returvärde 0x00000000.

När utförlig och felsökningsloggning är aktiverad kan du se hela meddelandetexten:

PullDP 3812 (0xee4) skickar rapport
PullDP 3812 (0xee4) Report ReportHeader><Identification><Machine><ClientInstalled>0</ClientInstalled><ClientType>1</ClientType><Unknown>0</Unknown><ClientID IDType="0" IDFlag="1">925b0ab0-247b-466b-be0f-93d7cb032c87</ClientID><ClientVersion>5.00.0000.0000</ClientVersion><NetBIOSName>P01PDP1.CONTOSO.COM</NetBIOSName><CodePage>437</CodePage><><< SystemDefaultLCID 1033/SystemDefaultLCID></Machine></Identification><ReportDetails><ReportContent>StateMessage</ReportContent><ReportType>Full</ReportType><Date>20190107200618.000000+000</Date><Version>1.0</Versionsformat><>1.1</Format></ReportDetails></ReportHeader<>>
<ReportBody><StateMessage MessageTime="20190107200618.000000+000" SerialNumber="3"><Topic ID="P010000F" Type="902" IDType="0"/><State ID="1" Criticality="0"/><UserParameters Flags="0" Count="4".>< Param>P010000F</Param><Param>["Display=\\P01PDP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=P01"]\\P01PDP1.CONTOSO.COM\</Param Paramam><>{04AD1BB3-5E54-457A-9873-DFB2E8035090}</Param><Param></Param></UserParameters ></StateMessage></ReportBody>

Under innehållsnedladdningen skickas mellanliggande tillståndsmeddelanden till MP som inkluderar nedladdningsprocenten. Information om hur du ser alla tillgängliga tillstånds-ID:t finns i Avancerade felsökningstips för innehållsdistribution.

Steg 17: Pull DP rensar innehållsjobbets tillstånd i WMI

När du har skickat meddelandet Lyckades rensar PULL DP jobbtillstånden för paketet.

PullDP 3812 (0xee4) Rensa innehållsjobbtillstånd för alla 1 innehållsjobb i paketet P010000F.3.
PullDP 3812 (0xee4) CPullDPService::ClearCompletedJobs(), vilket tar bort 1 slutförda jobb.
PullDP 3812 (0xee4) Ta bort jobb för paketet P010000F.3 från jobbmatrisen och WMI.
PullDP 3812 (0xee4) Rensa innehållsjobbtillstånd för alla 1 innehållsjobb i paketet P010000F.3.

Steg 18: MP_Relay slutpunkt på MP tar emot tillståndsmeddelandet och flyttar det till platsservern

MP_Relay slutpunkten på hanteringsplatsen bearbetar tillståndsmeddelandet och dirigerar SMX-filen för tillståndsmeddelandet till auth\statesys.box\incoming katalogen på platsservern. Om MP finns på platsservern (exempel nedan) skickas den direkt till inboxes\auth\statesys.box\incoming katalogen. Om MP är fjärransluten flyttas den till \mp\outboxes\StateMsg.box katalogen på MP, och MPFDM (File Dispatch Manager) flyttar filen till inboxes\auth\statesys.box\incoming katalogen på platsservern.

MP_RelayEndpoint 25912 (0x6538) Mp-meddelandehanterare: starta meddelandebearbetningen för Relay. -----------------------
MP_RelayEndpoint 25912 (0x6538) Mp-meddelandehanterare: FileType=SMX
MP_RelayEndpoint 25912 (0x6538) Meddelandetext:
<Report><ReportHeader><Identification><Machine><ClientInstalled>0</ClientInstalled><ClientType>1</ClientType><Unknown>0</Unknown><ClientID IDType="0" IDFlag="1">925b0ab0-247b-466b-be0f-93d7cb032c87</ClientID><ClientVersion>5.00.0000.0000</ClientVersion><NetBIOSName>P01PDP1.CONTOSO.COM</NetBIOSName><CodePage>437</CodePage><SystemDefaultLCID> 1033/SystemDefaultLCID/Machine></Identification><ReportDetails><ReportContent>StateMessage</ReportContent><ReportType>Full</ReportType><Date>20190107200618.000000+000</Date><Version>1.0</Versionsformat>><1.1</Format></ReportDetails></ReportHeader><<>
<ReportBody><StateMessage MessageTime="20190107200618.000000+000" SerialNumber="3"><Topic ID="P010000F" Type="902" IDType="0"/><State ID="1" Criticality="0"/><UserParameters Flags="0" Count="4".>< Param>P010000F</Param><Param>["Display=\\P01PDP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=P01"]\\P01PDP1.CONTOSO.COM\</Param Paramam><>{04AD1BB3-5E54-457A-9873-DFB2E8035090}</Param><Param></Param></UserParameters ></StateMessage></ReportBody>
</Rapport>
MP_RelayEndpoint 25912 (0x6538) Inv-Relay uppgift: Bearbeta meddelandetext
MP_RelayEndpoint 25912 (0x6538) Relay: Outbox dir: E:\ConfigMgr\inboxes\auth\statesys.box\incoming

Observera att utförlig och felsökningsloggning ska aktiveras på MP för att se ovanstående loggposter på MP. Utan utförliga loggar och felsökningsloggar loggar MP_Relay.log bara "".

Steg 19: State System-komponenten på platsservern bearbetar tillståndsmeddelandet till databasen

När SMX-filen för tillståndsmeddelandet tas emot i StateSys.box\incoming katalogen bearbetar state system-komponenten på platsservern meddelandet. Alla tillståndsmeddelanden bearbetas genom att anropa spProcessReport lagrad procedur. För hämtning av DP-tillståndsmeddelanden spProcessReport anropar anrop spProcessPullDPMessage som PullDPResponse uppdaterar tabellen med statusmeddelandeinformationen.

SMS_STATE_SYSTEM 23544 (0x5bf8) CMessageProcessor – bearbetningsfil: N_6RB4OA3A. Smx
SMS_STATE_SYSTEM 23544 (0x5bf8) CMessageProcessor – cmdline till DB exec dbo.spProcessStateReport N'?< Report><ReportHeader><Identification><Machine><ClientInstalled>0</ClientInstalled><ClientType>1</ClientType><Unknown>0</Unknown><ClientID IDType="0" IDFlag="1">925b0ab0-247b-466b-be0f-93d7cb032c87</ClientID><ClientVersion>5.00.0000.0000</ClientVersion><NetBIOSName>P01PDP1.CONTOSO.COM</NetBIOSName><CodePage>437</CodePage><SystemDefaultLCID> 1033/SystemDefaultLCID/Machine></Identification><ReportDetails><ReportContent>StateMessage</ReportContent><ReportType>Full</ReportType><Date>20190107200618.000000+000</Date><Version>2 1.0</Versionsformat>><1.1</Format></ReportDetails></ReportHeader>~~ <ReportBody><StateMessage MessageTime="20190107200618.00000+000" SerialNumber="3"><><< Ämnes-ID="P010000F" Type="902" IDType="0"/><State ID="1" Criticality="0"/><UserParameters Flags="0" Count="4"><Param>P010000F</Param><Param>["Display=\\P01PDP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=P01"]\\P01PDP1.CONTOSO.COM\</Param><Param>{04AD1BB3-5E54-457A-9873-DFB2E8035090}</Param><Param></Param></UserParameters></StateMessage></ReportBody>~~</Report>~~

Observera att StateSys.log inte loggar meddelandetexten om inte utförlig loggning för StateSys.log är aktiverad. Information om hur du aktiverar utförlig loggning för StateSys.log finns i Aktivera utförlig loggning.

Här är utdraget från spProcessReport den lagrade proceduren som bearbetar hämtningen av DP-tillståndsmeddelanden:

else if @TopicType=902 -- Pull Distribution Point 
    exec @Ret=spProcessPullDPMessage @SenderID=@SenderID, @MessageTime=@tmMessageTime, @PkgID=@TopicID, @PkgVersion=@MessageSerialNumber, @StateID=@StateID, @P1=@P1, @P2=@P2, @P3=@P3, @P4=@P4, @P5=@P5, @Error=@Error OUTPUT 

Steg 20: SMSDBMON meddelar DistMgr om att uppdatera statusen

När PullDPResponse tabellen har uppdaterats identifierar SMSDBMON en ändring i tabellen och släpper en . PUL-fil som DistMgr ska bearbeta, där namnet på filen identifierar raden som infogades/ändrades.

SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 29748 (0x7434) RCV: INSERT på PullDPResponse för PullDPResponse_UpdIns [72057594037928008 ][145014]
SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 29748 (0x7434) SND: Dropped E:\ConfigMgr\inboxes\distmgr.box\incoming\72057594037928008.PUL [145014]

Steg 21: DistMgr uppdaterar distributionsstatusen

DistMgr bearbetar . PUL-filen och hämtar raden från PullDPResponse tabellen baserat på filnamnet och uppdaterar paketstatusen. När svaret har bearbetats tar DistMgr bort den bearbetade raden från PullDPResponse tabellen.

SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 32876 (0x806c) SQL>>>väljer du s.ID, s.PkgServer, s.SiteCode, p.StoredPkgVersion, s.Status, r.PkgVersion, r.ActionState, r.ActionData, p.PkgFlags, p.ShareType, CONVERT(VARCHAR(64), r.MessageTime, 127) AS MessageTime från PullDPResponse r join PkgStatus s on r.PkgStatusID = s.PKID AND r.PkgStatusID = 72057594037928008 join SMSPackages p on s.ID = p.PkgID
SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 32876 (0x806c) ~Processing PullDP response P01 – ["Display=\\P01PDP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=P01"]\\P01PDP1.CONTOSO.COM\
SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 32876 (0x806c) Package P010000F, Version 3(3), ActionState 1, PkgStatus 0, ActionData =
SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 32876 (0x806c) ~Uppdaterade paketserverstatusen för ["Display=\\P01PDP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=P01"]\\P01PDP1.CONTOSO.COM\ för paketet P010000F, status 3
SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 32876 (0x806c) SQL>>>DELETE FROM PullDPResponse WHERE PkgStatusID = 72057594037928008 AND MessageTime = '2019-01-07T20:06:18'
SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 32876 (0x806c) ~Framgångsrikt bearbetad PullDP-svarsfil E:\ConfigMgr\inboxes\distmgr.box\INCOMING\72057594037928008.PUL

Steg 22: Databasreplikering replikerar statusändringen till andra platser

När paketstatusen har uppdaterats i databasen replikeras den till andra platser via databasreplikering.

Uppdatera ett paket

När du uppdaterar ett paket skickas paketinnehållet igen till alla distributionsplatser som paketet distribuerades till. Detta görs genom att öka paketkällans version och endast innehållsändringarna skickas till IP-adresserna i stället för att allt innehåll skickas igen.

Följande steg beskriver flödet av händelser som inträffar när ett paket uppdateras. I det här exemplet tittar vi på paketuppdateringsåtgärden för ett paket som skapades på en primär plats och fokuserar på processändringar som är specifika för paketuppdateringsåtgärden.

Steg 1: Administratörskonsolen RefreshPkgSource kör metoden mot SMS_Package WMI-klassen i SMS-providerns namnområde

När administratören har uppdaterat paketet från -konsolen anropar administratörskonsolen RefreshPkgSource -metoden för SMS_Package klassen för att uppdatera paketet. SMSProv.log visar följande:

SMS Provider 4716 (0x126c) Context: SMSAppName=Configuration Manager Administrator Console~
SMS Provider 4716 (0x126c) ExecMethodAsync : SMS_Package.PackageID="<PackageID>"::RefreshPkgSource ~
SMS-provider 4716 (0x126c) CExtProviderClassObject::D oExecuteMethod RefreshPkgSource~
SMS Provider 4716 (0x126c) Auditing: User CONTOSO\Admin called an audited method of an instance of class SMS_Package.~

När den här metoden anropas uppdateras SMSPackages SMS-providern för att ange Åtgärd till 1(UPDATE) och infogar en rad i PkgNotification tabellen.

update SMSPackages set Source = N'\\PS1SITE\SOURCE\Packages\200MB_1', StoredPkgVersion = 1, UpdateMask = 32, UpdateMaskEx = 8388608, Action = 1 where PkgID = N'PackageID'
insert PkgNotification (PkgID, Priority, Type, TimeKey) values (N'PackageID', 2, 1, GetDate()) 

Steg 2: SMSDBMON meddelar DistMgr att bearbeta paketet

SMSDBMON identifierar en ändring i PkgNotification tabellen som gör att den släpper ett <PackageID>. PKN-fil i DistMgr.box för att instruera DistMgr att bearbeta paketet:

SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 1792 (0x700) RCV: INSERT on PkgNotification for PkgNotify_Add [<PackageID>][1036610]
SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 1792 (0x700) SND: Dropped E:\ConfigMgr\inboxes\distmgr.box\<PackageID>. PKN [1036610]

Steg 3: DistMgr vaknar upp för att bearbeta paketet efter att ha tagit emot PKN-filen

 1. Den huvudsakliga DistMgr-tråden startar en paketbearbetningstråd.

  Den huvudsakliga DistMgr-tråden lägger till paketet i paketbearbetningskön och skapar en paketbearbetningstråd.

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4824 (0x12d8) Hittade paketegenskaper uppdaterade meddelanden för paketet PackageID<>
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4824 (0x12d8) Lägger till paketet PackageID<> i kön för paketbearbetning.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4824 (0x12d8) ~Använder för närvarande 0 av 3 tillåtna paketbearbetningstrådar.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 4824 (0x12d8) ~Startade paketbearbetningstråden för paketet "<PackageID>", tråd-ID = 0x1690 (5776)

 2. Tråden för paketbearbetning skapar en ögonblicksbild av paketet, skriver innehåll till innehållsbiblioteket och ökar paketversionen.

  Tråden för paketbearbetning (tråd-ID 5776 i det här fallet) börjar bearbeta paketet och skapar en ögonblicksbild av paketet. När du har skapat ögonblicksbilden av paketet skriver den här tråden även paketinnehållet till innehållsbiblioteket på platsservern:

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Processing package <PackageID> (SourceVersion:1; StoredVersion:1)
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) Börja uppdatera paketet <PackageID>...
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) Tar paketögonblicksbild för package <PackageID> från källan \\PS1SITE\SOURCE\Packages\200MB_1
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) Storleken på package <PackageID>, version 2 är 2 04 800 KByte
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) Skriva paketdefinition för <PackageID>
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~RDC-signaturer har skapats för package <PackageID> version 2
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) Skapa hash för algoritm 32780
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) Hash-värdet för algoritmen 32780 är <HashString>
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) RDC-signaturens hash för algoritmen 32780 är 79A56464F7BAC44B3D183D5EFC1160E51F95A34FECA492AAD73BC73C8B6DBA38
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) STATMSG: ID=2376 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_DISTRIBUTION_MANAGER" SYS=PS1SITE. CONTOSO.COM SITE=PS1 PID=5428 TID=5776 GMTDATE=Tis 17 maj 18:31:23.782 2016 ISTR0="PS100039" ISTR1="" ISTR2 ="" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=1 AID0=400 AVAL0="PS100039"
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Källan för paketet PS100039 har ändrats eller så måste paketkällan uppdateras
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Lägga till innehållet i paketet PS100039 version 2.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Paketåtgärden är 1, uppdateringsmasken är 32 och UpdateMaskEx är 0.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Använd enhet E för att lagra det komprimerade paketet.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Har skapat/uppdaterat paketet PS100039.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) STATMSG: ID=2311 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_DISTRIBUTION_MANAGER" SYS=PS1SITE. CONTOSO.COM SITE=PS1 PID=5428 TID=5776 GMTDATE=Tis 17 maj 18:31:23.982 2016 ISTR0="PS100039" ISTR1="" ISTR2="" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=1 AID0=400 AVAL0="PS100039"

 3. Trådprocesser för paketbearbetning startar DP-trådar för att bearbeta paketåtgärder och väntar sedan på att de ska avslutas.

  Tråden för paketbearbetning bearbetar paketåtgärderna för att uppdatera paketet, vilket innebär att paketet uppdateras på alla DP:er där det här paketet distribueras. Eftersom det finns paketåtgärder att bearbeta skapar paketbearbetningstråden DP-trådar för att utföra dessa åtgärder och väntar tills DP-trådarna avslutas innan de går vidare.

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) Börja uppdatera paketet PS100039 på servern ["Display=\\PS1SITE.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1SITE.CONTOSO.COM\...
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Created DP processing thread 920 for addition or update of package PS100039 on server ["Display=\\PS1SITE.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1SITE.CONTOSO.COM\
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) Börja uppdatera paketet PS100039 på servern ["Display=\\PS1SYS.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1SYS.CONTOSO.COM\...
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Created DP processing thread 2060 for addition or update of package PS100039 on server ["Display=\\PS1SYS.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1SYS.CONTOSO.COM\
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) Börja uppdatera paketet PS100039 på servern ["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\...
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Created DP processing thread 6076 for addition or update of package PS100039 on server ["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) Börja uppdatera paketet PS100039 på servern ["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\...
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Created DP processing thread 5948 for addition or update of package PS100039 on server ["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Väntar på att alla DP-trådar ska slutföras för ps100039-bearbetningstråd.

 4. DP-trådar startar och skapar PkgXferMgr-jobb för att överföra innehåll till DP:erna och avslutar sedan.

  DP-trådar börjar arbeta med att skapa ett PkgXferMgr-jobb för att uppdatera paketet på DP:erna. I det här läget finns det fyra DP-trådar för fyra olika DP:er:

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5948 (0x173c) DP Thread: Försöker lägga till eller uppdatera paketet PS100039 på DP ["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5948 (0x173c) ~Skapade paketöverföringsjobbet för att skicka paketet PS100039 till distributionsplatsen ["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5948 (0x173c) Utför rensning innan du återvänder.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5948 (0x173c) Avbryter nätverksanslutningen till \\PS1DP2.CONTOSO.COM\ADMIN$.

  När DP-tråden skapar ett PkgXferMgr-jobb gör den det genom att infoga en rad i DistributionJobs tabellen.

  insert into DistributionJobs (DPID,PkgID,PackageVersion,State,CreationTime,Action) values(35,N'PS100039',2,0,N'2016/05/17 14:31:35',1)
  
 5. (om tillämpligt) Paketbearbetningstråden skapar ett minijobb för att skicka den komprimerade kopian av paketet till andra platser.

  När alla DP-trådar har slutförts skapar paketbearbetningstråden ett minijobb för att skicka den komprimerade kopian av paketet till andra platser, om tillämpligt. Det här minijobbet bearbetas av Scheduler för att skapa en skicka-begäran om att avsändaren ska överföra den komprimerade kopian av paketet till målplatsen:

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Alla DP-trådar har slutförts för ps100039-bearbetningstråden.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Package PS100039 har ingen önskad avsändare.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) STATMSG: ID=2333 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_DISTRIBUTION_MANAGER" SYS=PS1SITE. CONTOSO.COM SITE=PS1 PID=5428 TID=5776 GMTDATE=Tis 17 maj 18:31:44.977 2016 ISTR0="PS100039" ISTR1="PS2" ISTR2="" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=1 AID0=400 AVAL0="PS100039" ...
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Behöver skicka det komprimerade paketet för paketet PS100039 till webbplatsens PS2
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Skicka en kopia av paketet PS100039 till webbplatsens PS2
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Använd enhet E för att lagra det komprimerade paketet.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Setting CMiniJob transfer root to E:\SMSPKG\PS100039. DLT.1.2
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Skapat minijobb för att skicka komprimerad kopia av paketet PS100039 till webbplatsen PS2. Överföringsrot = E:\SMSPKG\PS100039. DLT.1.2. ...
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Behöver skicka det komprimerade paketet för paketet PS100039 till plats SS1
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Skicka en kopia av paketet PS100039 till plats SS1
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Använd enhet E för att lagra det komprimerade paketet.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Setting CMiniJob transfer root to E:\SMSPKG\PS100039. DLT.1.2
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Skapat minijobb för att skicka komprimerad kopia av paketet PS100039 till plats SS1. Överföringsrot = E:\SMSPKG\PS100039. DLT.1.2.

 6. Bearbetningstråden avslutas när paketet har bearbetats:

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER PS100039-paketet 5776 (0x1690) är nytt eller har ändrats och replikeras till alla tillämpliga platser.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~CDistributionSrcSQL::UpdateAvailableVersion PackageID=PS100039, Version=2, Status=2301
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~StoredPkgVersion (2) i paketet PS100039. StoredPkgVersion i databasen är 2.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~SourceVersion (2) av paketet PS100039. SourceVersion i databasen är 2.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) STATMSG: ID=2301 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_DISTRIBUTION_MANAGER" SYS=PS1SITE. CONTOSO.COM SITE=PS1 PID=5428 TID=5776 GMTDATE=Tis 17 maj 18:31:45.415 2016 ISTR0="Dummy2" ISTR1="PS100039" ISTR2="" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=1 AID0=400 AVAL0="PS100039"
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 5776 (0x1690) ~Avsluta paketbearbetningstråden för paketet PS100039.

Steg 4: SMSDBMON meddelar PkgXferMgr att bearbeta jobbet

SMSDBMON identifierar en ändring i DistributionJobs tabellen och släpper en PKN-fil i PkgTransferMgr.box för att instruera PkgXferMgr att bearbeta jobbet:

SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 1792 (0x700) RCV: UPDATE on DistributionJobs for DistributionJob_Creation [PS100039 ][1036623]
SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR 1792 (0x700) SND: Dropped E:\ConfigMgr\inboxes\PkgTransferMgr.box\PS100039. PKN [1036623]

Steg 5: PkgXferMgr vaknar upp för att bearbeta jobbet

För standard-DP:er kopierar en sändande tråd innehållet till DP och den återstående processen är identisk med den process som beskrivs i steg 6 i Distribuera ett paket till standard-DP.

För pull-DPs skickar en pull DP-sändningstråd meddelandet till pull DP för att utföra nedladdning av innehåll. Pull DP laddar sedan ned innehållet från källans DP, och den återstående processen är identisk med den process som beskrivs i steg 6 i Distribuera ett paket för att hämta DP.

Steg 6: Paketstatusändringarna replikeras till andra platser via DRS

När paketstatusen har uppdaterats i databasen replikeras den till andra platser via databasreplikering.

Omdistribuera ett paket

När du omdistribuerar ett paket till en DP kopieras alla paketinnehållsfiler till DP även om innehållet redan finns i innehållsbiblioteket på DP.

Följande steg beskriver flödet av händelser som inträffar när ett paket distribueras om till en DP. I det här exemplet har den primära platsservern redan en komprimerad kopia av paketet. Den här processen är identisk med den process som beskrivs i Distribuera ett paket till standard-DP eller Distribuera ett paket för att hämta DP, så här tittar vi bara på detaljerade loggfragment för relevanta ändringar.

Steg 1: Administratören omdistribuerar paketet till DP

Steg 2: Om administratören distribuerar om paketet från en annan primär plats eller den centrala administrationsplatsen replikerar DRS ändringar till den aktuella platsen

Steg 3: SMSDBMON meddelar DistMgr att bearbeta paketet

Steg 4: DistMgr vaknar upp för att bearbeta paketet

 1. Den huvudsakliga DistMgr-tråden startar en paketbearbetningstråd.

 2. Tråden för paketbearbetning skapar DP-trådar för att bearbeta paketåtgärder och väntar på att de ska avslutas.

 3. DP-trådarna skapar ett PkgXferMgr-jobb för att lägga till paketet i DPs och avslutar sedan.

  DP-tråden börjar arbeta med att lägga till paketet i DP. DP-trådar kopierar inte paketinnehållet till DP direkt, utan skapar i stället ett jobb för Package Transfer Manager (PkgXferMgr) som instruerar det att kopiera paketinnehållet till DP. Följande loggposter visar DP-tråden som skapar ett PkgXferMgr-jobb. När jobbet har skapats utförs DP-trådens arbete och DP-tråden avslutas.

  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 3792 (0xed0) DP Thread: Försöker lägga till eller uppdatera packageID <> på DP ["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 3792 (0xed0) ~Skapade paketöverföringsjobbet för att skicka package <PackageID> till distributionsplatsen ["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\.
  SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 3792 (0xed0) STATMSG: ID=2357 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_DISTRIBUTION_MANAGER" SYS=PS1SITE. CONTOSO.COM SITE=PS1 PID=5428 TID=3792 GMTDATE=Mån 16 maj 19:26:58.642 2016 ISTR0="<PackageID>" ISTR1="["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\" ISTR2="" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=2 AID0=400 AVAL0="<PackageID>" AID1=404 AVAL1="["Display=\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP2.CONTOSO.COM\"

  När DP-tråden skapar ett PkgXferMgr-jobb gör den det genom att infoga en rad i DistributionJobs tabellen. För omdistribuering av ett paket är Åtgärden inställd på 2.

  insert into DistributionJobs (DPID,PkgID,PackageVersion,State,CreationTime,Action) values(32,N'CS100026',1,0,N'2016/05/16 16:03:49',2)
  
 4. Paketbearbetningstråden avslutas när alla DP-trådar har avslutats.

Steg 5: SMSDBMON meddelar PkgXferMgr att bearbeta jobbet

Steg 6: PkgXferMgr vaknar upp för att bearbeta jobbet

 1. Huvudtråden PkgXferMgr skapar en sändande tråd.

 2. Den sändande tråden eller pull-DP:en som skickar tråden bearbetar jobbet.

  Standard-DP:

  Sändningstråden börjar kopiera paketinnehållet till DP. Den här processen innebär att kopiera alla filer i paketet till DP i SMS_DP$ katalogen. Eftersom paketet distribuerades om visar PkgXferMgr att Redistribute är inställt på 1, vilket innebär att alla filer kopieras till DP igen även om de redan finns i innehållsbiblioteket på DP.

  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 5272 (0x1498) Skickar tråd som startar för jobb: 583, paket: <PackageID>, Version: 1, Prioritet: 2, server: PS1DP1.CONTOSO.COM, DPPriority: 200
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 5272 (0x1498) Skickade status till distributionshanteraren för pkg <PackageID>, version 1, status 0 och distributionsplats ["Display=\\PS1DP1.CONTOSO.COM\"]MSWNET:["SMS_SITE=PS1"]\\PS1DP1.CONTOSO.COM\~
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 5272 (0x1498) Utför föråtgärdspaket <PackageID>, distributionsplats PS1DP1.CONTOSO.COM
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 5272 (0x1498) Skickar äldre innehåll <PackageID.1> för package <PackageID>
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 5272 (0x1498) Redistribute=1, Related=
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 5272 (0x1498) Skickar filen \\PS1DP1.CONTOSO.COM\SMS_DP$\73E055438D4731F41DB6C3BCB90919F60000226B330C73942454A174D7E26533-PackageID.1.temp<>"
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 5272 (0x1498) ~Sending Started [E:\SCCMContentLib\FileLib\73E0\73E055438D4731F41DB6C3BCB90919F60000226B330C73942454A174D7E26533]
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 5272 (0x1498) ~Försök att skriva 983040 byte till \\PS1DP1.CONTOSO.COM\SMS_DP$\73E055438D4731F41DB6C3BCB90919F60000226B330C73942454A174D7E26533-PackageID.1.temp<> vid position 208732160
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 5272 (0x1498) ~Skrev 983040 byte till \\PS1DP1.CONTOSO.COM\SMS_DP$\73E055438D4731F41DB6C3BCB90919F60000226B330C73942454A174D7E26533-PackageID.1.temp<> vid position 208732160 i 344 tick
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 5272 (0x1498) ~Sändning slutförd [E:\SCCMContentLib\FileLib\73E0\73E055438D4731F41DB6C3BCB90919F60000226B330C73942454A174D7E26533]
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 5272 (0x1498) Slutförda efteråtgärder för fjärr-DP PS1DP1.CONTOSO.COM
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 5272 (0x1498) ~Sändningen har slutförts
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 5272 (0x1498) ~Har skickat SWD-paketet <PackageID> version 1 till distributionsplatsen PS1DP1.CONTOSO.COM
  SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER 5272 (0x1498) STATMSG: ID=8200 SEV=I LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_PACKAGE_TRANSFER_MANAGER" SYS=PS1SITE. CONTOSO.COM SITE=PS1 PID=5428 TID=5272 GMTDATE=Mån 16 maj 20:06:36.827 2016 ISTR0="<PackageID>" ISTR1="1" ISTR2="PS1DP1.CONTOSO.COM" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=2 AID0=400 AVAL0="<PackageID>" AID1=410 AVAL1="1"

  Pull DP:

  Pull DP sending thread skickar ett meddelande till pull DP för att börja ladda ned innehållet. Eftersom paketet har distribuerats om visar xml-meddelandet att Åtgärden är inställd på redist, vilket innebär att alla filer laddas ned på nytt av pull-DP även om de redan finns i innehållsbiblioteket på pull-DP:en.

  Så här ser en exempelfråga som genererar XML-meddelandefrågan ut att visa att åtgärden är redist sedan innehållet distribuerades om:

  SELECT [dbo].[fnGetPullDPXMLNotification]('P010000F', 3, 'P01PDP1.CONTOSO.COM', 2, 'redist', 1, 'O:SYG:BAD:P(A;;FA;;;BA)(A;OICIIO;GA;;;BA)(A;;0x1200a9;;;BU)(A;OICIIO;GXGR;;;BU)(A;;FA;;;BA)(A;OICIIO;GA;;;BA)', 0, 32780, '3ED23B9869F7E10E19439F11341405FF76E22022E56468DCF211475899BD2914', '') AS Notification
  

  När pullDP.log får ett meddelande om en omdistribueringsåtgärd visas att allt innehåll laddas ned igen även om en del av innehållet kan finnas i innehållsbiblioteket.

  PullDP 3676 (0xe5c) Content_3c9813ba-d7ab-4963-929c-36f90f479613.1: omdistribuera/ladda ned alla filer igen

  När detta är klart liknar den återstående processen den process som beskrivs i steg 6 i Distribuera ett paket för att hämta DP.

 3. Den sändande tråden skickar ett statusmeddelande till DistMgr.

Steg 7: SMS DP-providern lägger till innehållet i innehållsbiblioteket

Steg 8: DistMgr bearbetar statusmeddelanden som skickas av PkgXferMgr

Steg 9: Paketstatusändringar replikeras till andra platser via DRS