Listan över körningar av skrivbordsflöden uppdateras inte

Den här artikeln innehåller en lösning på ett problem där listan över skrivbordsflödeskörningar inte uppdateras som förväntat i Microsoft Power Automate.

Gäller för: Power Automate
Ursprungligt KB-nummer: 4598422

Symptom

Listan över skrivbordsflödeskörningar ändras inte, även när du har kört nya skrivbordsflöden i Microsoft Power Automate.

Verifierar problem

Du måste kontrollera att funktionen för automatisk uppdatering av liveuppdateringar är inställd på På.

Kontrollera att live-uppdateringsfunktionen är inställd på På.

Åtgärd

Lös problemet genom att utföra följande steg:

  1. Funktionen Live-uppdateringar stoppas efter en stund och körningsinformationen kan cachelagras av webbläsaren. Återaktivera funktionen Live-uppdateringar igen för att begära nya automatiska uppdateringar.

  2. Kontrollera att körningsinformationen matchar det aktuella tillståndet för ditt skrivbordsflöde när listan har uppdaterats en gång (till exempel statusen har uppdaterats korrekt) för att kontrollera att allt är normalt igen.