Så här hämtar du Power Automate för dator installationsloggar

Den här artikeln beskriver hur du hämtar Loggar för Installationsprogram för Microsoft Power Automate för dator.

Gäller för: Power Automate
Ursprungligt KB-nummer: 4555577

Symptom

När du installerar Microsoft Power Automate för dator misslyckas installationen och du vill lösa problemet med hjälp av installationsloggarna.

Mer information

Följande platser innehåller loggar som är relaterade till installationsprogrammet.

%temp%

Filerna som börjar med Power_Automate_Desktop innehåller en del av installationsloggarna.

Filer som innehåller en del av installationsloggarna i temp-mappen.

%programdata%\Microsoft\Power_Automate_Desktop\Logs\Installer

Admin behörigheter krävs för att läsa dessa filer. Du kan antingen starta en textredigerare som administratör för att öppna en av filerna, eller så kan du kopiera dem till en annan plats på disken för att öppna dem som icke-administratör.

Installationsmappen under programdata innehåller installationsloggarna.

Obs!

Under installationen startar installationsprogrammet tjänsten UIFlowService, och beroende på problemet kan du även behöva titta på loggar från den här tjänsten. Du hittar dem i %programdata%\Microsoft\Power_Automate_Desktop\Logs.