Active Directory-dokumentation

Avsnitten i det här avsnittet innehåller lösningar och scenarioguider som hjälper dig att felsöka och själv lösa Active Directory-relaterade problem. Ämnena är indelade i underkategorier. Bläddra i innehållet eller använd sökfunktionen för att hitta relevant innehåll.

Active Directory-underkategorier

 • Active Directory-säkerhetskopiering, återställning eller haveriberedskap
 • Active Directory Certificate Services
 • Problem med Active Directory-databas och startfel för domänkontrollanter
 • Uppdateringar av active directory-domän eller skogsfunktionsnivå
 • Active Directory Federation Services (AD FS) (AD FS)
 • Active Directory FSMO
 • Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) och Active Directory Application Mode (ADAM)
 • Active Directory Migration Tool (ADMT)
 • Active Directory-replikering
 • Active Directory Rights Management Services
 • Active Directory-topologi (platser, undernät och anslutningsobjekt)
 • DCPromo och installation av domänkontrollanter
 • Skalbarhet eller prestanda för domänkontrollanter (inklusive LDAP)
 • Problem med domänanslutning
 • LDAP-konfiguration och samverkan
 • Schemauppdatering – kända problem, metodtips, arbetsflödesgranskning
 • Schemauppdateringsfel eller konflikt
 • Transport Layer Security (TLS)
 • Hantering av användare, datorer, grupper och objekt
 • Virtualiserad domänkontrollant (fel och frågor)
 • Windows-tidstjänst