GDI-API:er misslyckas när stora sidor eller VAD-utsträckning används

I den här artikeln beskrivs att GDI-API:er misslyckas när stora sidor eller VIRTUELLA adressbeskrivningar (VAD) används.

Ursprunglig produktversion: Windows
Ursprungligt KB-nummer: 4567569

När stora sidstorlekar konfigureras för virtuella minnesallokeringar och/eller när buffertar som sträcker sig över flera VAD skickas till GDI-API:erna som anges nedan misslyckas funktionsanropen.

Obs!

VAD-spanning kan inträffa om minneshanteringsanläggningar som heap-chefer och/eller skräpinsamlare begär sammanhängande virtuella adressintervall (som var och en har sitt eget VAD), men försöker använda dem som ett enda minnesblock.