Använda exempeldata för att göra förutsägelse

Om du vill utforska möjligheterna med förutsägelse i AI Builder kan du komma igång genom att skapa och träna en förutsägelsemodell med hjälp av exempeldata från Microsoft.

Kommentar

Dessa exempeldata läggs automatiskt till i Microsoft Power Platform miljö om du aktiverar inställningen Distribuera exempelappar och data när du skapar databasen.

Hämta alla exempeldata

Du kan konfigurera din nya miljö så att exempeldata distribueras automatiskt när du skapar den. Du kan också hämta exempel AI Builder från Microsoft från https://github.com/microsoft/PowerApps-Samples/tree/master/ai-builder. Följ anvisningarna i avsnittet Förberedelse av data för att importera exempeldata till din Power Platform-miljö. Följ sedan anvisningarna i Skapa en förutsägelsemodell och skapa en AI-modell som använder dessa exempeldata.