Licensieringskrav för Windows Autopilot

Windows Autopilot är beroende av specifika funktioner som är tillgängliga i Windows-klienten och Microsoft Entra ID. Det kräver också en MDM-tjänst, till exempel Microsoft Intune. Dessa funktioner kan hämtas via olika utgåvor och prenumerationsprogram:

För att tillhandahålla nödvändiga Microsoft Entra-ID (automatisk MDM-registrering och företagsanpassningsfunktioner) och MDM-funktioner krävs en av följande prenumerationer:

Obs!

Även när du använder Microsoft 365-prenumerationer måste du fortfarande tilldela Intune-licenser till användarna.

Dessutom rekommenderas följande (men krävs inte):

Nästa steg