REST API-exempel för API-anslutningsapp

Följande tabeller innehåller länkar till kodexempel för användning av webb-API:er i dina användarflöden med API-anslutningsappar. De här exemplen är främst utformade för att användas med inbyggda användarflöden.

Snabbstarter för Azure-funktioner

Exempel Beskrivning
.NET Core Det här .NET Core Azure-funktionsexemplet visar hur du begränsar registreringar till specifika e-postdomäner och validerar information från användaren.
Node.js Det här Node.js Azure-funktionsexempel visar hur du begränsar registreringar till specifika e-postdomäner och validerar information från användaren.
Python Det här Python Azure-funktionsexemplet visar hur du begränsar registreringar till specifika e-postdomäner och validerar information från användaren.

CAPTCHA för automatiserade bedrägeriskyddstjänster &

Exempel Beskrivning
Arkose Labs bedrägeri- och missbruksskydd Det här exemplet visar hur du skyddar dina användarregistreringar med hjälp av tjänsten Arkose Labs bedrägeri- och missbruksskydd.
Recaptcha Det här exemplet visar hur du skyddar dina användarregistreringar med hjälp av en reCAPTCHA-utmaning för att förhindra automatiserat missbruk.

Identitetsverifiering

Exempel Beskrivning
IDology Det här exemplet visar hur du verifierar en användaridentitet som en del av dina registreringsflöden med IDology-tjänsten.
Experian Det här exemplet visar hur du verifierar en användaridentitet som en del av dina registreringsflöden med Experians tjänst.

Annat

Exempel Beskrivning
Inbjudningskod Det här exemplet visar hur du begränsar registreringen till specifika målgrupper med hjälp av inbjudningskoder.
Community-exempel för API-anslutningsapp Den här lagringsplatsen har community-underhållna exempel på scenarier som aktiveras av API-anslutningsappar.