Vad är en enhetsidentitet?

En enhetsidentitet är ett objekt i Azure Active Directory (Azure AD). Det här enhetsobjektet liknar användare, grupper eller program. En enhetsidentitet ger administratörer information som de kan använda när de fattar åtkomst- eller konfigurationsbeslut.

Devices displayed in Azure AD Devices blade

Det finns tre sätt att hämta en enhetsidentitet:

  • Azure Active Directory-registrering
  • Azure Active Directory-anslutning
  • Hybrid Azure Active Directory-anslutning

Enhetsidentiteter är en förutsättning för scenarier som enhetsbaserade principer för villkorlig åtkomst och mobila Enhetshantering med Microsoft Endpoint Manager.

Modernt enhetsscenario

Det moderna enhetsscenariot fokuserar på två av följande metoder:

Hybrid Azure AD-anslutning ses som ett tillfälligt steg på vägen mot Azure AD-anslutning. Hybrid Azure AD-anslutning ger organisationer stöd för äldre Windows versioner tillbaka till Windows 7 och Server 2008. Alla tre scenarierna kan samexistera i en enda organisation.

Resursåtkomst

Genom att registrera och ansluta enheter till Azure AD får användarna sömlös inloggning (SSO) till molnbaserade resurser.

Enheter som är Azure AD-anslutna drar nytta av enkel inloggning till din organisations lokala resurser.

Etablering

Att få in enheter i Azure AD kan göras på ett självbetjäningssätt eller en kontrollerad process som hanteras av administratörer.

Nästa steg