Vad är en enhetsidentitet?

En enhetsidentitet är ett objekt i Microsoft Entra ID. Det här enhetsobjektet liknar användare, grupper eller program. En enhetsidentitet ger administratörer information som de kan använda när de fattar åtkomst- eller konfigurationsbeslut.

Enheter som visas på bladet Microsoft Entra Enheter

Det finns tre sätt att hämta en enhetsidentitet:

  • Microsoft Entra registrering
  • Microsoft Entra koppling
  • Microsoft Entra hybridanslutning

Enhetsidentiteter är en förutsättning för scenarier som enhetsbaserade principer för villkorlig åtkomst och mobila Enhetshantering med Microsoft Intune produktfamilj.

Modernt enhetsscenario

Det moderna enhetsscenariot fokuserar på två av följande metoder:

Microsoft Entra hybridanslutning ses som ett tillfälligt steg på vägen mot Microsoft Entra anslutning. Microsoft Entra hybridanslutning ger organisationer stöd för Windows-versioner på nednivå tillbaka till Windows 7 och Server 2008. Alla tre scenarierna kan samexistera i en enda organisation.

Resursåtkomst

Genom att registrera och ansluta enheter till Microsoft Entra ID får användarna sömlös inloggning (SSO) till molnbaserade resurser.

Enheter som är Microsoft Entra anslutna drar nytta av enkel inloggning till organisationens lokala resurser.

Etablering

Att få in enheter i Microsoft Entra ID kan göras på ett självbetjäningssätt eller en kontrollerad process som hanteras av administratörer.

Nästa steg