Registrera din organisation för att använda Azure Active Directory

Registrera dig för Azure Active Directory (Azure AD) eller en ny Microsoft Azure-prenumeration med hjälp av något av följande:

  • Microsoft-konto. Använd ditt personliga Microsoft-konto för att få åtkomst till Azure och alla konsumentorienterade Microsoft-produkter och molntjänster, till exempel Outlook (Hotmail), Messenger, OneDrive, MSN, Xbox LIVE eller Microsoft 365. När du registrerar dig för en Outlook.com postlåda skapas automatiskt ett Microsoft-konto. Mer information finns i Översikt över Microsoft-konto.

  • Arbets- eller skolkonto. Använd ditt arbets- eller skolrelaterade konto för att få åtkomst till alla små, medelstora och företagsmolntjänster från Microsoft, till exempel Azure, Microsoft Intune eller Microsoft 365. När du har registrerat dig för någon av dessa tjänster som en organisation etablerar Azure AD automatiskt en molnbaserad katalog som representerar din organisation. Mer information finns i Hantera din Azure AD-katalog.

    Anteckning

    Vi rekommenderar att du använder ditt arbets- eller skolkonto om du redan har åtkomst till Azure AD. Du bör dock använda den typ av konto som är associerad med din Azure-prenumeration.

Nästa steg