Azure AD Connect: Enhetsalternativ

Följande dokumentation innehåller information om de olika enhetsalternativ som är tillgängliga i Azure AD Connect. Du kan använda Azure AD Connect för att konfigurera följande två åtgärder:

  • Hybrid Azure AD-anslutning: Om din miljö har ett lokalt AD-fotavtryck och du vill ha fördelarna med Azure AD kan du implementera hybrid Azure AD anslutna enheter. Dessa enheter är anslutna till både din lokal Active Directory och Azure Active Directory.
  • Tillbakaskrivning av enhet: Tillbakaskrivning av enhet används för att aktivera villkorlig åtkomst baserat på enheter till AD FS-skyddade enheter (2012 R2 eller senare)

Konfigurera enhetsalternativ i Azure AD Connect

  1. Kör Azure AD Anslut. På sidan Ytterligare uppgifter väljer du Konfigurera enhetsalternativ. Klicka på Nästa. Konfigurera enhetsalternativ

    På sidan Översikt visas informationen. Översikt

    Anteckning

    De nya alternativen för att konfigurera enheter är endast tillgängliga i version 1.1.819.0 och senare.

  2. När du har angett autentiseringsuppgifterna för Azure AD kan du välja den åtgärd som ska utföras på sidan Enhetsalternativ. Enhetsåtgärder

Nästa steg