Snabbstart: Lägga till ett företagsprogram

I den här snabbstarten använder du Azure Active Directory Admin Center för att lägga till ett företagsprogram i din Azure Active Directory-klientorganisation (Azure AD). Azure AD har ett galleri som innehåller tusentals företagsprogram som har förintegrerats. Många av de program som din organisation använder finns förmodligen redan i galleriet. I den här snabbstarten används programmet med namnet Azure AD SAML Toolkit som exempel, men begreppen gäller för de flesta företagsprogram i galleriet.

Vi rekommenderar att du använder en icke-produktionsmiljö för att testa stegen i den här snabbstarten.

Förutsättningar

Om du vill lägga till ett företagsprogram i din Azure AD klientorganisation behöver du:

  • Ett Azure AD användarkonto. Om du inte redan har ett konto kan du skapa ett konto kostnadsfritt.
  • En av följande roller: Global administratör, Molnprogramadministratör eller Programadministratör.

Lägg till ett företagsprogram

Så här lägger du till ett företagsprogram i din klientorganisation:

  1. Gå till Azure Active Directory Admin Center och logga in med någon av rollerna som anges i förutsättningarna.

  2. Välj Företagsprogram i den vänstra menyn. Fönstret Alla program öppnas och visar en lista med programmen i din Azure AD-klientorganisation.

  3. I fönstret Företagsprogram väljer du Nytt program.

  4. Fönstret Bläddra Azure AD galleri öppnas och visar paneler för molnplattformar, lokala program och aktuella program. Program som anges i avsnittet Aktuella program har ikoner som anger om de stöder federerad enkel inloggning (SSO) och etablering. Sök efter och välj programmet. I den här snabbstarten används Azure AD SAML Toolkit.

    Bläddra i galleriet för företagsprogram för det program som du vill lägga till.

  5. Ange ett namn som du vill använda för att identifiera instansen av programmet. Till exempel Azure AD SAML Toolkit 1.

  6. Välj Skapa.

Om du väljer att installera ett program som använder OpenID Connect-baserad enkel inloggning ser du i stället för att se knappen Skapa en knapp som omdirigerar dig till programmets inloggnings- eller registreringssida beroende på om du redan har ett konto där. Mer information finns i Lägga till ett OpenID Connect-baserat program för enkel inloggning. Efter inloggningen läggs programmet till i din klientorganisation.

Rensa resurser

Om du planerar att slutföra nästa snabbstart behåller du det företagsprogram som du skapade. Annars kan du ta bort den för att rensa klientorganisationen. Mer information finns i Ta bort ett program.

Nästa steg

Lär dig hur du skapar ett användarkonto och tilldelar det till det företagsprogram som du har lagt till.