Övervakning, logganalys, faktureringsinformation, Azure-portalen (SQL Managed Instance)

Den här artikeln innehåller ytterligare funktioner som du kan ha med Azure Arc-aktiverade datatjänster.

Erfarenheter

Azure Data Studio är ett plattformsoberoende databasverktyg för dataexperter som använder Microsoft-serien med lokala dataplattformar och molndataplattformar på Windows, MacOS och Linux. Azure Data Studio erbjuder en modern redigeringsupplevelse med IntelliSense, kodfragment, källkontrollintegrering och en integrerad terminal. Den är utformad med dataplattformsanvändaren i åtanke, med inbyggd diagram över frågeresultatuppsättningar och anpassningsbara instrumentpaneler.

Övervaka med Grafana

Grafana är en webbapp för öppen källkod analys och interaktiv visualisering. Den innehåller diagram, grafer och aviseringar för webben när den är ansluten till datakällor som stöds. Den kan expanderas via ett plugin-system. Slutanvändare kan skapa komplexa instrumentpaneler för övervakning med hjälp av interaktiva frågor.

Log analytics med Kibana

Kibana är en öppen källkod instrumentpanel för datavisualisering för Elasticsearch. Det ger visualiseringsfunktioner ovanpå innehållet som indexerats i ett Elasticsearch-kluster. Användare kan skapa stapel-, linje- och punktdiagram eller cirkeldiagram och kartor ovanpå stora mängder data.

Nästa steg