Dela via


AppTraces

Application Insights-spårningar.

Tabellattribut

Attribut Värde
Resurstyper microsoft.insights/components
Kategorier Program
Lösningar LogManagement
Grundläggande logg No
Inmatningstidstransformering Yes
Exempelfrågor -

Kolumner

Kolumn Typ Description
AppRoleInstance sträng Rollinstans av programmet.
AppRoleName sträng Programmets rollnamn.
AppVersion sträng Programmets version.
_BilledSize real Poststorleken i byte
ClientBrowser sträng Webbläsare som körs på klientenheten.
ClientCity sträng Ort där klientenheten finns.
ClientCountryOrRegion sträng Land eller region där klientenheten finns.
ClientIP sträng IP-adressen för klientenheten.
ClientModel sträng Modell för klientenheten.
ClientOS sträng Klientenhetens operativsystem.
ClientStateOrProvince sträng Delstat eller provins där klientenheten finns.
ClientType sträng Typ av klientenhet.
Ikey sträng Instrumenteringsnyckel för Azure-resursen.
_IsBillable sträng Anger om inmatning av data är fakturerbart. När _IsBillable är false debiteras inte inmatningen till ditt Azure-konto
Itemcount int Antal telemetriobjekt som representeras av ett enda exempelobjekt.
Mått dynamisk Programdefinierade mått.
Meddelande sträng Spårningsmeddelande.
OperationId sträng Programdefinierat åtgärds-ID.
OperationName sträng Programdefinierat namn på den övergripande åtgärden. OperationName-värdena matchar vanligtvis namnvärdena för AppRequests.
ParentId sträng ID för den överordnade åtgärden.
Egenskaper dynamisk Programdefinierade egenskaper.
ReferencedItemId sträng ID för objektet med ytterligare information om spårningen.
ReferencedType sträng Namnet på tabellen med ytterligare information om spårningen.
ResourceGUID sträng Unik, beständig identifierare för en Azure-resurs.
_ResourceId sträng En unik identifierare för resursen som posten är associerad med
SDKVersion sträng Version av SDK:t som används av programmet för att generera det här telemetriobjektet.
Sessionid sträng Programdefinierat sessions-ID.
SeverityLevel int Allvarlighetsgrad för spårningen.
SourceSystem sträng Typen av agent som händelsen samlades in av. Till exempel OpsManager för Windows-agenten, antingen direktanslutning eller Operations Manager, Linux för alla Linux-agenter eller Azure för Azure Diagnostics
_SubscriptionId sträng En unik identifierare för prenumerationen som posten är associerad med
SyntheticSource sträng Syntetisk källa för åtgärden.
TenantId sträng Log Analytics-arbetsytans ID
TimeGenerated datetime Datum och tid då spårning registrerades.
Typ sträng Namnet på tabellen
UserAccountId sträng Programdefinierat konto som är associerat med användaren.
UserAuthenticatedId sträng Beständig sträng som unikt representerar varje autentiserad användare i programmet.
UserId sträng Anonymt ID för en användare som har åtkomst till programmet.