Dela via


AppSystemEvents

Application Insights-systemhändelser.

Tabellattribut

Attribut Värde
Resurstyper microsoft.insights/components
Kategorier Program
Lösningar LogManagement
Grundläggande logg No
Inmatningstidstransformering Yes
Exempelfrågor -

Kolumner

Kolumn Typ Description
_BilledSize real Poststorleken i byte
Eventtype sträng Händelsetyp
_IsBillable sträng Anger om inmatning av data är fakturerbart. När _IsBillable är false debiteras inte inmatningen till ditt Azure-konto
Mått dynamisk Händelsemått.
Name sträng Händelsenamn
Egenskaper dynamisk Händelseegenskaper.
_ResourceId sträng En unik identifierare för resursen som posten är associerad med
SourceSystem sträng Typen av agent som händelsen samlades in av. Till exempel OpsManager för Windows-agenten, antingen direktanslutning eller Operations Manager, Linux för alla Linux-agenter eller Azure för Azure Diagnostics
_SubscriptionId sträng En unik identifierare för prenumerationen som posten är associerad med
TenantId sträng Log Analytics-arbetsytans ID
TimeGenerated datetime Datum och tid då systemhändelsen registrerades.
Typ sträng Namnet på tabellen