Dela via


SecurityAlert

Aviseringar som har genererats av säkerhetsprodukter.

Tabellattribut

Attribut Värde
Resurstyper microsoft.securityinsights/securityinsights
Kategorier Säkerhet
Lösningar AzureSecurityOfThings, Security, SecurityCenter, SecurityCenterFree, SecurityInsights
Grundläggande logg No
Inmatningstidstransformering Yes
Exempelfrågor -

Kolumner

Kolumn Typ Description
AlertLink sträng
AlertName sträng
AlertSeverity sträng
AlertType sträng
_BilledSize real Poststorleken i byte
CompromisedEntity sträng
ConfidenceLevel sträng
ConfidenceScore real
Description sträng
DisplayName sträng
EndTime datetime
Entiteter sträng
ExtendedLinks sträng
ExtendedProperties sträng
_IsBillable sträng Anger om inmatning av data är fakturerbar. När _IsBillable är false debiteras inte inmatningen till ditt Azure-konto
IsIncident boolesk
ProcessingEndTime datetime
ProductComponentName sträng
ProductName sträng
ProviderName sträng
RemediationSteps sträng
ResourceId sträng
SourceComputerId sträng
StartTime datetime
Status sträng
SubTechniques sträng
SystemAlertId sträng
Taktiker sträng
Tekniker sträng
TimeGenerated datetime
Typ sträng Namnet på tabellen
VendorName sträng
VendorOriginalId sträng
WorkspaceResourceGroup sträng
WorkspaceSubscriptionId sträng