Dela via


Molnhantering i Cloud Adoption Framework

För att en molnstrategi ska lyckas krävs det en gedigen planering, beredskap och implementering. Det är dock den kontinuerliga driften av de digitala tillgångarna som ger mätbara affärsresultat. Utan en plan för en tillförlitlig och välhanterad drift av molnlösningarna kommer du inte få ut mycket av dina ansträngningar. I följande övningar får du hjälp att utveckla de verksamhetsmässiga och tekniska metoder som krävs vid en molnhantering av den kontinuerliga driften.

Kom igång

Om du vill förbereda dig för den här fasen av molnimplementeringens livscykel rekommenderar ramverket följande övningar:

   


Definiera verksamhetsåtaganden: Dokumentera vilka arbetsbelastningar som stöds och upprätta driftsåtaganden för verksamheten och kom överens om vilka investeringar i molnhanteringen som ska göras för respektive arbetsbelastning.


Upprätta en baslinje för hanteringen: Definiera de kritiska klassificeringar, molnhanteringsverktyg och processer som krävs för att du ska kunna leverera grundåtagandet till drifthanteringen.


Utöka baslinjen för hantering: Utgå från besluten kring verksamhetsåtaganden och driften och använd metodtipsen till att implementera de verktyg som behövs för molnhanteringen.


Avancerade principer för drift och design: För plattformar och arbetsbelastningar som behöver större verksamhetsåtaganden kan du behöva granska arkitekturen närmare för att förbättra stabiliteten och tillförlitligheten.

Föregående steg skapar användbara metoder för att leverera på Cloud Adoption Framework hanteringsmetodik.

Hanteringsmetoden i Cloud Adoption Framework

Precis som det står i artikeln om anpassning av verksamheten så är inte alla arbetsbelastningar verksamhetskritiska. Alla portföljer innehåller olika viktiga arbetsbelastningar. Verksamhetsanpassningen handlar om att fånga upp den här faktorn och att anpassa hanteringskostnaderna efter verksamheten, så att bästa möjliga processer och verktyg används i driftshanteringen.

Riktlinjerna i avsnittet om hantering i Cloud Adoption Framework har två syften:

  • Ge exempel på praktiskt tillämpbara metoder för driftshantering som motsvarar vanliga kundscenarier.
  • Hjälpa dig att skapa anpassade hanteringslösningar baserade på dina verksamhetsåtaganden.

Det här innehållet är avsett för teamet som ansvarar för molndriften. Det är även relevant för molnarkitekter som behöver förbättra sin kompetens inom molndrift och molndesign.

Innehållet i Cloud Adoption Framework berör verksamheten, tekniken och kulturen hos företag. Det här avsnittet av Cloud Adoption Framework är nära knutet till IT-drift, IT-styrning, ekonomi, verksamhetschefer, nätverk, identiteter och teamen för molnimplementering. Eftersom de här personalgrupperna ofta är beroende av varandra, måste molnarkitekterna använda en process med stor delaktighet. Den här delaktigheten är sällan en engångsföreteelse.

Molnarkitekten fungerar som strateg och ledare när de här personalgrupperna sammanförs. Innehållet i den här samlingen guider är utformat för att hjälpa molnarkitekten att leda diskussionen så att rätt beslut kan fattas. När det gäller affärsomvandlingar som drivs av molnet måste molnarkitekten ge beslutsstöd till både IT och verksamheten i stort.

Varje avsnitt av Cloud Adoption Framework representerar en viss specialisering eller variant av molnarkitektens roll. Det här avsnittet av Cloud Adoption Framework är utformat för molnarkitekter med intresse för drift och hantering av distribuerade lösningar. I det här sammanhanget kallas dessa specialister ofta för molndriften, eller kollektivt som molndriftteamet.

Om du vill följa guiden från början till slut så får du hjälp att utveckla en robust strategi för molndriften. Vägledningen guidar dig genom teori och implementering av en sådan strategi.

Du kan också använda metoden till att upprätta tydliga verksamhetsåtaganden.