Dokumentation om Azure Cosmos DB for NoSQL

Azure Cosmos DB för NoSQL-konton har stöd för frågor mot objekt med hjälp av syntaxen för Structured Query Language (SQL).