Azure Hybrid-förmån dokumentation

Läs mer om dokumentationen om Azure Hybrid-förmån produkt och distribution.

Virtuella Windows Server-datorer i Azure

Virtuella SQL Server-datorer i Azure

Virtuella Linux Server-datorer i Azure

Ytterligare resurser