Dela via


Självstudier: Granska fakturan för ditt Microsoft-kundavtal

Du kan granska kostnaderna på din faktura genom att analysera de enskilda transaktionerna. I faktureringskontot för ett Microsoft-kundavtal genereras en faktura varje månad för varje faktureringsprofil. Fakturan innehåller alla avgifter från föregående månad. Du kan visa dina fakturor i Azure-portalen och jämföra avgifterna med filen med användningsinformation.

Den här självstudien gäller endast för Azure-kunder som har ett Microsoft-kundavtal.

I den här självstudien lär du dig att:

  • Granska fakturerade transaktioner i Azure-portalen
  • Granska väntande avgifter så att du kan göra en uppskattning av nästa faktura
  • Analysera avgifterna för din Azure-användning

Förutsättningar

Du måste ha ett faktureringskonto för ett Microsoft-kundavtal.

Du måste ha åtkomst till ett Microsoft-kundavtal. Du måste vara ägare, deltagare, läsare eller fakturaansvarig för faktureringsprofilen för att kunna visa fakturerings- och användningsinformation. Du kan läsa mer om faktureringsroller för Microsoft-kundavtal i Roller och uppgifter i faktureringsprofiler.

Det måste ha gått mer än 30 dagar sedan du började prenumerera på Azure. Azure debiterar dig i slutet av din fakturaperiod.

Logga in på Azure

Kontrollera åtkomsten till Microsofts kundavtal

Kontrollera avtalstypen för att avgöra om du har åtkomst till ett faktureringskonto för ett Microsoft-kundavtal.

I Azure-portalen skriver du kostnadshantering + fakturering i sökrutan och väljer sedan Kostnadshantering + fakturering.

Skärmbild som visar en Sökning i Azure-portalen efter Cost Management + Fakturering.

Om du bara har åtkomst till ett faktureringsomfång väljer du Egenskaper till vänster. Du har åtkomst till ett faktureringskonto för ett Microsoft-kundavtal om faktureringskontotypen är Microsoft Customer Agreement.

Skärmbild som visar sidan Microsoft-kundavtal egenskaper.

Om du har åtkomst till flera faktureringsomfång kontrollerar du typen i kolumnen Faktureringskonto. Du har åtkomst till ett faktureringskonto för ett Microsoft-kundavtal om faktureringskontotypen för något av omfången är Microsoft Customer Agreement.

På sidan för faktureringsomfång väljer du Faktureringsomfattningar. Välj sedan det faktureringskonto som ska användas för att betala för användningen av prenumerationerna. Faktureringskontot bör vara ett Microsoft-kundavtal.

Skärmbild som visar Microsoft-kundavtal typ på sidan Faktureringskonton.

Granska fakturerade transaktioner i Azure-portalen

I Azure-portalen väljer du Alla transaktioner till vänster på sidan. Beroende på din åtkomst kan du behöva välja ett faktureringskonto, en faktureringsprofil eller ett fakturaavsnitt och sedan välja Alla transaktioner.

På sidan Alla transaktioner visas följande information:

Skärmbild som visar listan över fakturerade transaktioner.

Kolumn Definition
Datum Datum för transaktionen
Faktura-ID ID:t för fakturan som transaktionen debiterats till. Om du skickar en supportbegäran kan du uppge ID:t för Azure-supporten för att påskynda ärendet
Transaktionstyp Transaktionstypen, till exempel inköp, uppsägning eller användning
Produktfamilj Produktkategorin, till exempel beräkning för virtuella datorer eller databas för Azure SQL-databaser
Produkt-SKU En unik kod som identifierar instansen av produkten
Belopp Transaktionsbeloppet
Fakturaavsnitt Transaktionen visas i det här avsnittet av faktureringsprofilens faktura
Faktureringsprofil Transaktionen visas på den här faktureringsprofilens faktura

Sök efter ett faktura-ID om du vill filtrera fram fakturans transaktioner.

Visa transaktioner efter fakturaavsnitt

Med fakturaavsnitt kan du organisera kostnaderna på en faktureringsprofils faktura. Mer information. När en faktura skapas så visas avgifter för alla avsnitt i faktureringsprofilen på fakturan.

I följande bild ser du avgifter för fakturaavsnittet Accounting Dept på en exempelfaktura.

Skärmbild som visar information om fakturaavsnittet.

När du identifierar avgifterna för ett fakturaavsnitt kan du visa transaktionerna i Azure-portalen för att förstå avgifterna.

Om du vill visa transaktioner för en faktura går du till sidan Alla transaktioner i Azure-portalen.

Visa transaktioner genom att filtrera efter fakturaavsnitt.

Granska väntande avgifter så att du kan göra en uppskattning av nästa faktura

I faktureringskontot för ett Microsoft-kundavtal uppskattas olika kostnader, och de betraktas som väntande tills de har fakturerats. Du kan visa väntande avgifter i Azure-portalen om du vill göra en uppskattning av nästa faktura. Väntande avgifter är uppskattningar och inkluderar inte skatt. De faktiska kostnaderna på nästa faktura behöver inte matcha de väntande avgifterna.

Sammanfattning av väntande avgifter

Logga in på Azure-portalen.

Välj en faktureringsprofil. Beroende på din åtkomst kan du behöva välja ett faktureringskonto. Från faktureringskontot väljer du Faktureringsprofiler och sedan en faktureringsprofil.

Välj fliken Sammanfattning längst upp på skärmen.

I avsnittet med avgifter visas avgifterna hittills under månaden och för föregående månad.

Skärmbild som visar en sammanfattning av faktureringsprofilen.

Avgifterna hittills under månaden är de väntande avgifterna för den aktuella månaden som debiteras när månadens faktura skapas. Om fakturan för föregående månad fortfarande inte har skapats så är föregående månads avgifter också väntande och tas upp på nästa faktura.

Visa väntande transaktioner

När du identifierar väntande avgifter kan du få bättre förståelse för kostnaderna genom att analysera de enskilda transaktioner som har bidragit till avgifterna. För närvarande visas inte väntande användningsavgifter på sidan Alla transaktioner. Du kan visa väntande användningsavgifter på sidan för Azure-prenumerationen.

Logga in på Azure-portalen.

I Azure-portalen skriver du kostnadshantering + fakturering i sökrutan och väljer sedan Kostnadshantering + fakturering.

Välj en faktureringsprofil. Beroende på din åtkomst kan du behöva välja ett faktureringskonto. Från faktureringskontot väljer du Faktureringsprofiler och sedan en faktureringsprofil.

Välj Alla transaktioner till vänster på sidan.

Sök efter väntande. Använd filtret Tidsintervall till att visa väntande avgifter för aktuell eller föregående månad.

Skärmbild som visar listan över väntande transaktioner.

Visa väntande användningsavgifter

Logga in på Azure-portalen.

I Azure-portalen skriver du kostnadshantering + fakturering i sökrutan och väljer sedan Kostnadshantering + fakturering.

Välj en faktureringsprofil. Beroende på din åtkomst kan du behöva välja ett faktureringskonto. Från faktureringskontot väljer du Faktureringsprofiler och sedan en faktureringsprofil.

Välj Alla prenumerationer till vänster på sidan.

På sidan för Azure-prenumerationen ser du den aktuella månadens och föregående månads avgifter för respektive prenumeration i faktureringsprofilen. Avgifterna hittills under månaden är de väntande avgifterna för den aktuella månaden som debiteras när månadens faktura skapas. Om fakturan för föregående månad fortfarande inte har skapats så är föregående månads avgifter också väntande.

Skärmbild som visar prenumerationer med avgifter hittills i månaden och förra månadens avgifter.

Analysera avgifterna för din Azure-användning

Använd CSV-filen med Azure-användning och avgifter när du ska analysera dina användningsavgifter. Du kan ladda ned filen antingen för en faktura eller för väntande avgifter.

Ladda ned din faktura och användningsinformation

Beroende på din åtkomst kan du behöva välja faktureringskontot eller faktureringsprofilen i Cost Management + Fakturering. Välj Fakturor under Fakturering i den vänstra menyn. I fakturarutnätet letar du upp raden för den faktura som du vill ladda ned. Välj nedladdningssymbolen eller ellipsen ( ... ) i slutet av raden. I rutan Ladda ned laddar du ned filen med användningsinformation och fakturan.

Vanligtvis är användningsfilen klar inom 72 timmar efter att fakturan har utfärdats. Det tar sedan några minuter att förbereda CSV-filen för nedladdning.

Visa detaljerad användning per fakturaavsnitt

Du kan filtrera filen med Azure-användning och avgifter så att du ser användningsavgifterna för dina olika fakturaavsnitt.

Följande information hjälper dig att stämma av beräkningsavgifterna för fakturaavsnittet Accounting Dept:

Skärmbild som visar information per fakturaavsnitt.

Faktura-PDF CSV med Azure-användning och avgifter
Accounting Dept invoiceSectionName
Användningsavgifter – Microsoft Azure Plan productOrderName
Compute serviceFamily

Filtrera kolumnen invoiceSectionName i CSV-filen efter Accounting Dept. Filtrera kolumnen productOrderName i CSV-filen efter Microsoft Azure Plan. Filtrera sedan kolumnen serviceFamily i CSV-filen efter Microsoft.Compute.

Skärmbild som visar användnings- och avgiftsfilen filtrerad efter fakturaavsnitt.

Visa detaljerad användning per prenumeration

Du kan filtrera CSV-filen med Azure-användning och avgifter för att stämma av användningsavgifterna för dina olika prenumerationer. När du ska identifiera avgifter för en prenumeration analyserar du kostnaderna i CSV-filen med Azure-användning och avgifter.

I följande bild ser du en lista med prenumerationer i Azure-portalen.

Skärmbild som visar listan över prenumerationer i Azure-portalen med en prenumeration framhävd.

Filtrera kolumnen subscriptionName i CSV-filen med Azure-användning och avgifter efter WA_Subscription så att du ser detaljerade användningsavgifter för WA_Subscription.

Skärmbild som visar användnings- och avgiftsfilen filtrerad efter prenumeration.

Betala din faktura

Du hittar betalningsanvisningar längst ned på fakturan. Läs om hur du betalar.

Om du redan har betalat din faktura kan du kontrollera status för betalningen på sidan Fakturor i Azure-portalen.

Nästa steg

I den här självstudiekursen lärde du dig att:

  • Granska fakturerade transaktioner i Azure-portalen
  • Granska väntande avgifter så att du kan göra en uppskattning av nästa faktura
  • Analysera avgifterna för din Azure-användning

Slutför snabbstarten och börja använda kostnadsanalys.