expfunktion (Databricks SQL)

Återgår e till kraften expri .

Syntax

exp(expr)

Argument

  • expr: Ett uttryck som utvärderas till ett numeriskt.

Returer

EN DUBBEL.

Exempel

> SELECT exp(0);
 1.0
> SELECT exp(1);
 2.7182818284590455