Funktionen to_utc_timestamp

Gäller för:check markerad ja Databricks SQL-kontroll markerad ja Databricks Runtime

Returnerar tidsstämpeln i expr i en annan tidszon som UTC.

Syntax

to_utc_timestamp(expr, timezone)

Argument

  • expr: Ett TIMESTAMP-uttryck.
  • timezone: Ett STRING-uttryck som är en giltig tidszon.

Returer

EN TIDSSTÄMPEL.

Exempel

> SELECT to_utc_timestamp('2016-08-31', 'Asia/Seoul');
 2016-08-30 15:00:00
> SELECT to_utc_timestamp( '2017-07-14 02:40:00.0', 'GMT+1');
 2017-07-14 01:40:00.0