Kryptera frågor, frågehistorik och frågeresultat

Anteckning

Den här funktionen är tillgänglig med Premium-planen.

Du kan kryptera vilande data för frågor och frågehistorik. Informationen varierar beroende på typen av objekt.

Använd din nyckel för att kryptera frågor och frågehistorik

Du kan använda din egen nyckel från Azure Key Vault för att kryptera Databricks SQL frågor och din frågehistorik som lagras i Kontrollplanet i Azure Databricks.

Om du redan har konfigurerat din egen nyckel för en arbetsyta för att kryptera data för hanterade tjänster krävs ingen ytterligare åtgärd. Samma kundhanterade nyckel för hanterade tjänster krypterar också Databricks SQL frågor och frågehistorik. Den här nyckeln krypterar vilande data. Det påverkar inte data under överföring eller i minnet. Mer information om den här funktionen och hur du konfigurerar kryptering finns i Aktivera kundhanterade nycklar för hanterade tjänster.

Om du lade till en kundhanterad nyckel för hanterade tjänster före den 20 maj 2021 Databricks SQL frågor och frågehistorik som lagrades före det datumet inte garanterat krypteras med den här nyckeln.

Använd din nyckel för att kryptera frågeresultat

Du kan använda din egen nyckel från Azure Key Vault för att kryptera dina Databricks SQL frågeresultat, som lagras i din Azure Blob Storage-rotinstans som Azure Databricks skapade under konfigurationen av arbetsytan. Den här nyckeln krypterar vilande data. Det påverkar inte data under överföring eller i minnet. Se kundhanterade nycklar för azure blob-rotlagring.