Lärdomar från fältet med Microsoft Defender för molnet

Avsnittsbeskrivning: I det här avsnittet ansluter sig Carlos Faria, Microsoft Cybersecurity Consultant till Yuri för att prata om lektioner från fältet och hur kunder använder Microsoft Defender för molnet för att förbättra sin säkerhetsstatus och skydda sina arbetsbelastningar i en miljö med flera moln.

Carlos beskriver också hur Microsoft Defender för molnet används för att fylla klyftan mellan hantering av molnsäkerhetsstatus och skydd av molnarbetsbelastningar och demonstrerar vissa funktioner som är relaterade till det här scenariot.  • 1:30 – Varför är Microsoft Defender för molnet en unik lösning jämfört med andra konkurrenter?

  • 2:58 – Så här uppfyller du klyftan mellan CSPM och CWPP

  • 4:42 – Hur påverkar ett moln CSPM-livscykeln och hur passar Defender för molnet in?

  • 8:05 – Demonstration

  • 12:34 – Slutliga överväganden

Mer informasjon Vad är Microsoft Defender för molnet?.

Nästa steg