Azure Developer CLI (azd)

Azure Developer CLI (azd) är ett verktyg med öppen källkod som påskyndar den tid det tar för dig att komma igång med Azure. azd innehåller en uppsättning utvecklarvänliga kommandon som mappar till viktiga steg i arbetsflödet (kod, skapa, distribuera, övervaka). Med CLI kan du arbeta konsekvent på ett repeterbart sätt i terminalen, din redigerings-/integrerade utvecklingsmiljö, GitHub Actions-pipeline med mera.