Frågespråksreferens för Azure Digital Twins: WHERE-sats

Det här dokumentet innehåller referensinformation om WHERE-satsen för Azure Digital Twins-frågespråket.

WHERE-satsen är den sista delen av en fråga. Den används för att filtrera de objekt som returneras baserat på specifika villkor.

Den här satsen är valfri vid frågor.

Kärnsyntax: WHERE

WHERE-satsen används tillsammans med ett booleskt villkor för att filtrera frågeresultat.

Ett villkor kan vara en funktion som utvärderas till ett booleskt resultat. Du kan också skapa en egen boolesk instruktion med hjälp av egenskaperna för tvillingar och relationer (används med .) med en jämförelse eller contains-type-operator.

Syntax

Med egenskaper och operatorer:

--SELECT ...
--FROM ...
WHERE <twin-or-relationship-collection>.<property> <operator> <value-to-compare>

Med en funktion:

--SELECT ...
--FROM ...
WHERE <function-with-Boolean-result>

Argument

Ett villkor som utvärderar till ett Boolean värde.

Exempel

Här är ett exempel med egenskaper och operatorer. Följande fråga anger i WHERE-satsen att endast returnera tvillingen med $dtId värdet Room1.

SELECT *
FROM DIGITALTWINS T
WHERE T.$dtId = 'Room1'

Här är ett exempel med hjälp av en funktion. Följande fråga använder IS_OF_MODEL funktionen för att ange i WHERE-satsen för att endast returnera tvillingarna med modellen dtmi:sample:Room;1. Mer information om funktionen finns i IS_OF_MODELFrågespråksreferens för Azure Digital Twins: Funktioner.

SELECT *
FROM DIGITALTWINS
WHERE IS_OF_MODEL('dtmi:sample:Room;1')