Azure Event Grid-dokumentation

Läs om hur du använder Azure Event Grid för att agera på relevanta händelser i både Azure- och icke-Azure-tjänster i nära realtid.