Azure Policy-exempel

Den här sidan är ett index för inbyggda principdefinitioner och språkanvändningsmönster i Azure Policy.

Inbyggda program

Mönster

Följande är exempel på olika mönster för språk och operatörer i Azure Policy:

Regelefterlevnad

Följande är de inbyggda inbyggda reglerna för regelefterlevnad i Azure:

Följande är de inbyggda inbyggda reglerna för regelefterlevnad i Azure Government:

Andra exempel

Nästa steg