Scenario: Anslutningsproblem för Apache Phoenix i Azure HDInsight

I den här artikeln beskrivs felsökningssteg och möjliga lösningar på problem när du interagerar med Azure HDInsight-kluster.

Problem

Det går inte att ansluta till Apache HBase med Apache Phoenix. Orsakerna kan variera.

Orsak: Felaktig IP-adress

Felaktig IP-adress för aktiv Zookeeper-nod.

Lösning

IP-adressen för den aktiva Zookeeper-noden kan identifieras från Ambari-användargränssnittet genom att följa länkarna till HBase>Quick Links>ZK (Active)>Zookeeper Info. Korrigera IP-adressen efter behov.


Orsak: SYSTEM. KATALOGtabell offline

När du kör kommandon som , får du ett felmeddelande som !tablesliknar:

Error while connecting to sqlline.py (Hbase - phoenix) Setting property: [isolation, TRANSACTION_READ_COMMITTED] issuing: !connect jdbc:phoenix:10.2.0.7 none none org.apache.phoenix.jdbc.PhoenixDriver Connecting to jdbc:phoenix:10.2.0.7 SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.

När du kör kommandon som , får du ett felmeddelande som count 'SYSTEM.CATALOG'liknar:

ERROR: org.apache.hadoop.hbase.NotServingRegionException: Region SYSTEM.CATALOG,,1485464083256.c0568c94033870c517ed36c45da98129. is not online on 10.2.0.5,16020,1489466172189)

Lösning

Från Apache Ambari-användargränssnittet utför du följande steg för att starta om HMaster-tjänsten på alla ZooKeeper-noder:

  1. I avsnittet Sammanfattning i HBase går du till HBase>Active HBase Master.

  2. Starta om HBase Master-tjänsten i avsnittet Komponenter .

  3. Upprepa de här stegen för alla återstående Standby HBase Master-tjänster .

Det kan ta upp till fem minuter för HBase Master-tjänsten att stabiliseras och slutföra återställningen. SYSTEM.CATALOG När tabellen är normal igen bör anslutningsproblemet till Apache Phoenix lösas automatiskt.

Nästa steg

Om du inte ser problemet eller inte kan lösa problemet kan du besöka någon av följande kanaler för mer support:

  • Få svar från Azure-experter via Azure Community Support.

  • Anslut med @AzureSupport – det officiella Microsoft Azure-kontot för att förbättra kundupplevelsen. Ansluta Azure-communityn till rätt resurser: svar, support och experter.

  • Om du behöver mer hjälp kan du skicka en supportbegäran från Azure-Portal. Välj Support på menyraden eller öppna hubben Hjälp + support . Mer detaljerad information finns i Skapa en pomoc techniczna platformy Azure begäran. Åtkomst till prenumerationshantering och faktureringssupport ingår i din Microsoft Azure-prenumeration och teknisk support tillhandahålls via någon av Azures supportplaner.