Dela via


Vilka är standard- och rekommenderade nodkonfigurationer för Azure HDInsight?

I den här artikeln beskrivs standardkonfigurationer och rekommenderade nodkonfigurationer för Azure HDInsight-kluster.

I följande tabeller visas standardstorlekar och rekommenderade storlekar för virtuella datorer (VM) för HDInsight-kluster. Den här informationen är nödvändig för att förstå de VM-storlekar som ska användas när du skapar PowerShell- eller Azure CLI-skript för att distribuera HDInsight-kluster.

Om du behöver fler än 32 arbetsnoder i ett kluster väljer du en huvudnodstorlek med minst 8 kärnor och 14 GB RAM-minne.

De enda klustertyperna som har datadiskar är Kafka- och HBase-kluster med funktionen Accelererad skrivning aktiverad. HDInsight har stöd för P30- och S30-diskstorlekar i dessa scenarier. För alla andra klustertyper tillhandahåller HDInsight hanterat diskutrymme med klustret. Från och med 2019-07-11 är den hanterade diskstorleken för varje nod i det nyligen skapade klustret 128 GB. Detta kan inte ändras.

Specifikationerna för alla rekommenderade typer av virtuella datorer som används i det här dokumentet sammanfattas i följande tabell.

Storlek vCPU Minne: GiB Temporär lagring (SSD) GiB Maximalt genomflöde för temporär lagring: IOPS / Mbit/s för läsning / M/bit/s för skrivning Maximalt antal datadiskar/dataflöde: IOPS Maximal nätverkskort/Förväntad nätverksbandbredd (Mbit/s)
Standard_D3_v2 4 14 200 12 000 / 187 / 93 16 / 16 x 500 4/3 000
Standard_D4_v2 8 28 400 24 000 / 375 / 187 32 / 32 x 500 8/6 000
Standard_D5_v2 16 56 800 48 000 / 750 / 375 64 /64x500 8 / 12000
Standard_D12_v2 4 28 200 12 000 / 187 / 93 16 / 16 x 500 4/3 000
Standard_D13_v2 8 56 400 24 000 / 375 / 187 32 / 32 x 500 8/6 000
Standard_D14_v2 16 112 800 48 000 / 750 / 375 64 /64x500 8 / 12000
Standard_A1_v2 1 2 10 1000 / 20 / 10 2/2x500 2 / 250
Standard_A2_v2 2 4 20 2 000 / 40 / 20 4 / 4 x 500 2/500
Standard_A4_v2 4 8 40 4 000 / 80 / 40 8 / 8 x 500 4/1 000

Mer information om specifikationerna för varje typ av virtuell dator finns i följande dokument:

Alla regioner som stöds

Kommentar

Om du vill hämta SKU-identifieraren för användning i PowerShell och andra skript lägger du till Standard_ i början av alla VM-SKU:er i tabellerna nedan. Till exempel D12_v2 skulle bli Standard_D12_v2.

Klustertyp Hadoop HBase Interaktiv fråga Spark Kafka
Huvud: standardstorlek för virtuell dator E4_v3 E4_v3 D13_v2 E8_v3,
D13_v2*
E4_v3
Huvud: minsta rekommenderade VM-storlekar D5_v2 D3_v2 D13_v2 D12_v2,
D13_v2*
D3_v2
Worker: standardstorlek för virtuell dator E8_v3 E4_v3 D14_v2 E8_v3 4 E4_v3 med 2 S30 diskar per asynkron meddelandekö
Worker: minsta rekommenderade VM-storlekar D5_v2 D3_v2 D13_v2 D12_v2 D3_v2
ZooKeeper: standardstorlek för virtuell dator A4_v2 A4_v2 A4_v2
ZooKeeper: minsta rekommenderade VM-storlekar A4_v2 A4_v2 A4_v2

* = VM-storlekar för Spark Enterprise Security Package-kluster (ESP)

Kommentar

  • Worker kallas Region för HBase-klustertypen.

Nästa steg