Instruktioner för vanliga scenarier där Azure Information Protection används

Anteckning

Letar du efter Microsoft Purview Information Protection, tidigare Microsoft Information Protection (MIP)?

Azure Information Protection-tillägget för Office är nu i underhållsläge och vi rekommenderar att du använder etiketter som är inbyggda i dina Office 365 appar och tjänster. Läs mer om supportstatus för andra Azure Information Protection-komponenter.

Det finns många sätt på vilka du kan använda Azure Information Protection för att klassificera och eventuellt skydda organisationens dokument och e-postmeddelanden.

De mest lyckade distributionerna är de som identifierar specifika användningsfall som ger organisationen den största affärsförmånen. Använd följande lista över vanliga scenarier och instruktioner för att få igång distributionen.

Vanliga scenarier

Anteckning

Mer information finns i Skapa och publicera känslighetsetiketter i Microsoft 365 Efterlevnadsdokumentation.

Ytterligare distributionsinstruktioner

Vår tekniska Azure Information Protection-blogg innehåller ytterligare vägledning från skyttegravarna.

En metod med metodtips för beslutsfattare och IT-implementerare finns till exempel i accelerationsguiden för Azure Information Protection distribution

Mer information och stegvisa instruktioner finns i:

Nästa steg

Ser du inte ditt scenario i listan? I distributionsöversikterna finns en fullständig lista över planerings- och distributionssteg.