Dokumentation om Azure IoT Central

Azure IoT Central är en IoT-programplattform (aPaaS) som förenklar skapandet av IoT-lösningar. Azure IoT Central tillhandahåller en färdig UX- och API-yta som skapats för att ansluta, hantera och driva flottor med enheter i stor skala. Lär dig hur du använder IoT Central med våra snabbstarter, självstudier och REST API-dokumentation.