översikt över Azure IoT Hub begrepp

Azure IoT Hub är en fullständigt hanterad tjänst som möjliggör tillförlitlig och säker dubbelriktad kommunikation mellan miljontals enheter och en serverdelslösning.

Anteckning

Några av de funktioner som nämns i den här artikeln, t.ex. moln till enhet-meddelanden, enhetstvillingar och enhetshantering, är bara tillgängliga på IoT Hubs standardnivå. Mer information om nivåerna basic och standard/kostnadsfri IoT Hub finns i Välja rätt IoT Hub nivå för din lösning.

Azure IoT Hub innehåller många funktioner, bland annat:

  • Säker kommunikation med hjälp av säkerhetsautentiseringsuppgifter per enhet och åtkomstkontroll.

  • Flera kommunikationsalternativ från enhet till moln och från moln till enhet i hyperskala.

  • Frågebar lagring av tillståndsinformation per enhet och metadata.

  • Enkel enhetsanslutning med enhetsbibliotek för de mest populära språken och plattformarna.

Följande artiklar kan hjälpa dig att komma igång med att utforska IoT Hub funktioner mer ingående: