Dokumentation för Azure IoT

Azure Internet of Things (IoT) är en samling Microsoft-hanterade moln- och gränstjänster som ansluter, övervakar och kontrollerar miljarder IoT-tillgångar.