Dokumentation om Azure Logic Apps

Skapa automatiserade skalbara arbetsflöden, affärsprocesser och företagsorkestrering för att integrera dina appar och data i molntjänster och lokala system.