Migrera MySQL lokalt till Azure Database for MySQL exempelprogram

GÄLLER FÖR: Azure Database for MySQL – Enskild server Azure Database for MySQL – flexibel server

Översikt

Den här artikeln beskriver hur du distribuerar ett exempelprogram med en mySQL-migreringsguide från slutpunkt till slutpunkt och granskar tillgängliga serverparametrar.

Miljökonfiguration

Ladda ned mer dokumentation som vi har skapat för den här migreringsguiden och lär dig hur du konfigurerar en miljö för att utföra guidens migreringssteg för exempelprogrammet för konferensdemo.

Azure Resource Manager-mallar (ARM)

Säkerhet

ARM-mallen distribuerar alla resurser med privata slutpunkter. ARM-mallen tar effektivt bort all åtkomst till PaaS-tjänsterna från Internet.

Säker ARM-mall

Icke-säker

ARM-mallen distribuerar resurser med hjälp av standarddistribution där alla resurser är tillgängliga från Internet.

Arm-mall som inte är säker

Standardserverparametrarna MySQL 5.5 och Azure Database for MySQL

Du hittar den fullständiga listan över standardserverparametrar för MySQL 5.5 och Azure Database for MySQL på vår GitHub-lagringsplats.