Hantera nätverksprinciper för privata slutpunkter

Som standard är nätverksprinciper inaktiverade för ett undernät i ett virtuellt nätverk. Om du vill använda nätverksprinciper som User-Defined vägar och stöd för nätverkssäkerhetsgrupper måste stöd för nätverksprinciper vara aktiverat för undernätet. Den här inställningen gäller endast för privata slutpunkter i undernätet. Den här inställningen påverkar alla privata slutpunkter i undernätet. För andra resurser i undernätet styrs åtkomsten baserat på säkerhetsregler i nätverkssäkerhetsgruppen.

Nätverksprinciper kan aktiveras antingen endast för nätverkssäkerhetsgrupper, endast för User-Defined vägar eller för båda.

Om du aktiverar nätverkssäkerhetsprinciper för User-Defined Vägar ogiltigförklaras de /32-vägar som genereras av den privata slutpunkten och sprids till alla undernät i det egna virtuella nätverket och direkt peer-kopplade virtuella nätverk om du har User-Defined routning, vilket är användbart om du vill att all trafik (inklusive trafik som är adresserad till den privata slutpunkten) ska gå igenom en brandvägg. eftersom /32-vägen annars skulle kringgå andra vägar.

Du kan använda följande för att aktivera eller inaktivera inställningen:

 • Azure Portal
 • Azure PowerShell
 • Azure CLI
 • Azure Resource Manager-mallar

I följande exempel beskrivs hur du aktiverar och inaktiverar PrivateEndpointNetworkPolicies för ett virtuellt nätverk med namnet myVNet med standardundernätet10.1.0.0/24 i en resursgrupp med namnet myResourceGroup.

Aktivera nätverksprincip

 1. Logga in på Azure-portalen.

 2. I sökrutan överst i portalen anger du Virtuellt nätverk. Välj Virtuella nätverk.

 3. Välj myVNet.

 4. I inställningarna för myVNet väljer du Undernät.

 5. Välj standardundernätet .

 6. I egenskaperna för standardundernätet aktiverar du kryssrutorna för "Nätverkssäkerhetsgrupper", "Routningstabeller" eller båda i NÄTVERKSPRINCIP FÖR PRIVATA SLUTPUNKTER.

 7. Välj Spara.

Inaktivera nätverksprincip

 1. Logga in på Azure-portalen.

 2. I sökrutan överst i portalen anger du Virtuellt nätverk. Välj Virtuella nätverk.

 3. Välj myVNet.

 4. I inställningarna för myVNet väljer du Undernät.

 5. Välj standardundernätet .

 6. I egenskaperna för standardundernätet väljer du Inaktiverad i NÄTVERKSPRINCIP FÖR PRIVATA SLUTPUNKTER.

 7. Välj Spara.

Nästa steg