Konfigurera flera arbetsytor och klientorganisationer i Microsoft Sentinel

När du planerade distributionen fastställde du om en arkitektur för flera arbetsytor är relevant för din miljö. Om din miljö kräver flera arbetsytor kan du nu konfigurera dem som en del av distributionen. I den här artikeln får du lära dig hur du konfigurerar Microsoft Sentinel för att utöka flera arbetsytor och klientorganisationer.

Alternativ för att använda flera arbetsytor

Om du har fastställt och konfigurerat din miljö så att den sträcker sig över arbetsytor kan du:

Nästa steg

I den här artikeln har du lärt dig hur du konfigurerar Microsoft Sentinel för att utöka flera arbetsytor och klientorganisationer.