Förbered målet (VMware till Azure)

Den här artikeln beskriver hur du förbereder Din Azure-miljö för att börja replikera fysiska servrar (x64) som kör Windows eller Linux till Azure.

Krav

Artikeln förutsätter:

  • Du har skapat ett Recovery Services-valv för att skydda dina fysiska servrar. Du kan skapa ett Recovery Services-valv från Azure-Portal.
  • Du har konfigurerat din lokala miljö för att replikera fysiska servrar till Azure.

Förbered målet

När du har slutfört steg 1:Välj skyddsmål och steg 2:Förbered källa, tas du till steg 3: Mål

Förbered målet

  1. Prenumeration: I den nedrullningsbara menyn väljer du den prenumeration som du vill replikera dina fysiska servrar till.
  2. Distributionsmodell: Välj distributionsmodell (klassisk eller Resource Manager)

Baserat på den valda distributionsmodellen körs en validering för att säkerställa att du har minst ett kompatibelt lagringskonto och virtuellt nätverk i målprenumerationen att replikera och redundansväxlar dina fysiska servrar till.

När valideringarna har slutförts klickar du på OK för att gå till nästa steg.

Om du inte har ett kompatibelt Resource Manager lagringskonto eller virtuellt nätverk kan du skapa ett genom att klicka på knapparna + Lagringskonto eller + Nätverk överst på sidan.

Nästa steg

Konfigurera replikeringsinställningar.