Integrera med pipelines

I den här självstudien lär du dig att integrera pipelines och aktiviteter med Synapse Studio.

Skapa en pipeline och lägg till en notebook-aktivitet

 1. I Synapse Studio går du till hubben Integrera.
 2. Välj +>Pipeline för att skapa en ny pipeline. Klicka på det nya pipelineobjektet för att öppna pipelinedesignern.
 3. Under Aktiviteter expanderar du mappen Synapse och drar ett Notebook-objekt till designern.
 4. Välj fliken Inställningar i aktivitetsegenskaperna för Notebook. Använd listrutan för att välja en anteckningsbok från din aktuella Synapse-arbetsyta.

Schemalägg pipelinen så att den körs varje timme

 1. I pipelinen väljer du Lägg till utlösare>Ny/redigera.
 2. I Välj utlösare väljer du Nytt och anger Upprepning till "var 1 timme".
 3. Välj OK.
 4. Välj Publicera alla.

Tvinga en pipeline att köras omedelbart

När pipelinen har publicerats kanske du vill köra den direkt utan att vänta en timme.

 1. Öppna pipelinen.
 2. Klicka på Lägg till utlösare>nu.
 3. Välj OK.

Övervaka pipelinekörning

 1. Gå till monitorhubben .
 2. Välj Pipelinekörningar för att övervaka pipelinekörningens förlopp.
 3. I den här vyn kan du växla mellan tabelllistan och visa ett grafiskt Gantt-schema .
 4. Klicka på ett pipelinenamn för att se status för aktiviteter i pipelinen.

Nästa steg