Ändringslogg för API-version för distribution av Microsoft.Migrate/assessmentProjects/hypervcollectors

Den här artikeln beskriver de egenskaper som ändrades i varje API-version för Microsoft.Migrate/assessmentProjects/hypervcollectors. Den omfattar endast egenskaper som är tillgängliga under distributioner.

2019-10-01

Äldsta versionen spåras i ändringsloggen