Ändringslogg för API-version för distribution av Microsoft.ServiceBus/namespaces/migrationConfigurations

Den här artikeln beskriver de egenskaper som ändrades i varje API-version för Microsoft.ServiceBus/namespaces/migrationConfigurations. Den omfattar endast egenskaper som är tillgängliga under distributioner.

2022-01-01-preview

Uppdaterades:

2021-11-01

Uppdaterades:

2021-06-01-preview

Uppdaterades:

  • properties.apiVersion – Lade till värden: "2021-06-01-preview" – Borttagna värden: "2021-01-01-preview"

2021-01-01-preview

Uppdaterades:

  • properties.apiVersion – Värden har lagts till: "2021-01-01-preview" – Borttagna värden: "2018-01-01-preview"

2018-01-01-preview

Uppdaterades:

2017-04-01

Äldsta versionen spåras i ändringsloggen