Ändringslogg för API-version för distribution av Microsoft.ServiceBus/namespaces/networkRuleSets

I den här artikeln beskrivs de egenskaper som har ändrats i varje API-version för Microsoft.ServiceBus/namespaces/networkRuleSets. Den omfattar endast egenskaper som är tillgängliga under distributioner.

2022-01-01-preview

Uppdaterades:

2021-11-01

Uppdaterades:

Förhandsversion av 2021-06-01

Tillade:

Uppdaterades:

2021-01-01-preview

Uppdaterades:

2018-01-01-preview

Uppdaterades:

2017-04-01

Den äldsta versionen spåras i ändringsloggen