Ändringslogg för API-version för distribution av Microsoft.ServiceBus/namespaces/privateEndpointConnections

Den här artikeln beskriver de egenskaper som ändrades i varje API-version för Microsoft.ServiceBus/namespaces/privateEndpointConnections. Den omfattar endast egenskaper som är tillgängliga under distributioner.

2022-01-01-preview

Uppdaterades:

2021-11-01

Uppdaterades:

2021-06-01-preview

Uppdaterades:

2021-01-01-preview

Uppdaterades:

2018-01-01-preview

Äldsta versionen spåras i ändringsloggen