Ändringslogg för API-version för distribution av Microsoft.ServiceBus/namespaces/queues

I den här artikeln beskrivs de egenskaper som har ändrats i varje API-version för Microsoft.ServiceBus/namespaces/queues. Den omfattar endast egenskaper som är tillgängliga under distributioner.

2022-01-01-preview

Uppdaterades:

2021-11-01

Uppdaterades:

Förhandsversion av 2021-06-01

Tillade:

Uppdaterades:

  • properties.apiVersion – Tillagda värden: "2021-06-01-preview" – Borttagna värden: "2021-01-01-preview"

2021-01-01-preview

Uppdaterades:

  • properties.apiVersion – Tillagda värden: "2021-01-01-preview" – Borttagna värden: "2018-01-01-preview"

2018-01-01-preview

Uppdaterades:

2017-04-01

Tillade:

Bort:

  • location
  • properties.entityAvailabilityStatus
  • properties.isAnonymousAccessible
  • properties.supportOrdering

Uppdaterades:

2015-08-01

Den äldsta versionen spåras i ändringsloggen