Ändringslogg för API-version för distribution av Microsoft.Web/sites/config-backup

Den här artikeln beskriver de egenskaper som ändrades i varje API-version för Microsoft.Web/sites/config-backup. Den omfattar endast egenskaper som är tillgängliga under distributioner.

2022-03-01

Uppdaterades:

2021-03-01

Uppdaterades:

2021-02-01

Uppdaterades:

2021-01-15

Uppdaterades:

2021-01-01

Uppdaterades:

2020-12-01

Uppdaterades:

2020-10-01

Äldsta versionen spåras i ändringsloggen